< Terug

Hoop en heiliging

Hoop en heiliging (Paperback)

Ik zie Hoop en heiliging als visitekaartje van de pas aangetreden nieuwe voorzitter van de Gereformeerde Bond ds. Verhoeven. Het boek maakt deel uit van de Artios-reeks. Heeft een prettige lay-out. Voegt voor het bespreken in kringverband gespreksvragen na elk van de 9 hoofdstukken toe. Verwijst door naar literatuur. Vooral ben ik blij met de inhoud. Het gaat om het uitdiepen van twee zwaarwichtige grondwoorden van de Heilige Schrift: hoop en heiliging;  met de verwevenheid van hoop én heiliging  (‘Wie deze hoop op Hem heeft, reinig zichzelf zoals Hij rein is’ 1 Joh.3:1-3) en met de concretisering waar Verhoeven niet voor wegloopt.

In hoofdstuk 8 gaat hij in op vijf terreinen waarop de heiliging zich nu toespitst: de 24/7 economie die onze zondagsviering bedreigt; de relaties tussen mensen die steeds meer beheerst worden door het nieuwe heidendom; ons bezit kan heel makkelijk een afgod worden; het zoeken van het Koninkrijk én zijn gerechtigheid; en alle vragen die samenhangen met de strijd tegen het onrecht en de verzieking van de schepping. We horen Verhoeven mee zuchten met de schepping, tegen het ongebreidelde individualisme en consumentisme; tegen het gebrek aan liefde voor de gemeente van Christus. Mij spreekt aan hoe hij in zijn boek vooral de Schrift wil laten spreken. Hoe vaak verwijst hij niet naar Bijbelteksten. Hartverwarmend. Gelukkig maakt dit het boek echter niet taai leesbaar. Met kort maar krachtige zinnen geeft hij door wat hij ontving. Eén drijfveer heeft hij: het verlangen voeden in deze tussentijd naar de (weder)komst van Christus!

Van harte aanbevolen!   

Ds. J.A.W. Verhoeven / Hoop en heiliging. Leven met Christus in de tussentijd / als paperback

< Terug