< Terug

Huub Oosterhuis bij de Henri Nouwen Stichting

Een aantal jaren terug, in het jaar 2015 vond de zeventiende Henri Nouwen Lezing plaats. De lezing werd gehouden door niemand minder dan Huub Oosterhuis. Destijds was het thema ‘Bekeer je en geloof in het goede nieuws‘. In dit artikel kunt u zijn bijdrage doorlezen. Ook kunt u onderaan de pagina een plek bij de twintigste lezing op zaterdag 1 december 2018 reserveren.
 
Wij bedanken de Henri Nouwen Stichting dat wij dit artikel over mochten nemen. Meer informatie over de stichting en over de lezingen kunt u vinden op de website van de Henri Nouwen Stichting.
 


Henri Nouwen-lezing door Huub Oosterhuis (2015)

De tijd is vol, het koninkrijk van God dichtbij. Bekeer je, keer je leven om, en geloof in
dit goede nieuws.

In de Volkskrant-rubriek ‘Dit ben ik: portret van een kind in zijn slaapkamer’, wordt aan een jongetje van zeven gevraagd: Wat zou jij aan de wereld willen veranderen? Hij antwoordt: Niks. De wereld is zoals-ie is en dat is gewoon goed. Ook erge dingen zoals dieven horen erbij. Die mensen willen zelf zo zijn, dat kun je niet veranderen.
Een samenleving zonder onrecht. Dat de armen niet meer arm zijn. Alle verhoudingen omgegooid, gesaneerd,

‘waarin de mens een vernederd, geknecht, verlaten en verachtelijk wezen is’ – woorden van de jonge Karl Marx;

en dat ‘alles voor allen’ zal zijn: dat is het bijbels-profetische visioen van een nieuwe aarde, door Jezus van Nazaret ‘koninkrijk van God’ genoemd. Een koninkrijk van God in de geest van Mozes en de Profeten is een politiek bestel waarin ieder menselijk wezen rechten heeft, iedere
vluchteling: bestaansrecht, recht op brood en vrijheid, recht op genade – en waar het recht van de zwaksten de norm is, de gouden standaard.
In de oudste bronnen van de christelijke traditie wordt Jezus getekend als een kracht uitstralende, heldere, zelfbewuste, zachtmoedige profeet van zo’n koninkrijk van God.

‘De tijd is vol, het koninkrijk van God dichtbij. Keer je leven om, en geloof in dit goede nieuws’

– met die woorden begint volgens het evangelie van Markus (1:15) zijn prediking, zijn Thora-onderricht.
(…)
 

Lees de volledige tekst hier.

 


Stilte zingen – Huub Oosterhuis

Een unieke uitgave die verschijnt ter gelegenheid van de 85e verjaardag van Huub Oosterhuis. 

 

In ‘Stilte zingen’ is het complete liedoeuvre van Huub Oosterhuis beschikbaar. In dit liedboek zijn de teksten verzameld die Huub Oosterhuis in de afgelopen zestig jaar heeft geschreven, om in de zondagse liturgie en in andere vormen van eredienst, bij doop, huwelijk en begrafenis te worden gezongen. Anders dan in het vijfentwintig jaar geleden verschenen ‘Gezongen Liedboek’ is een aantal oudere teksten niet meer opgenomen; sommigen zijn herschreven. En er zijn veel nieuwe liederen bijgekomen.
 

Bestel het boek hier.

 
 
 
 


Over Huub Oosterhuis

Hubertus Gerardus Josephus Henricus Oosterhuis, oftewel Huub Oosterhuis, is geboren op 1 november 1933 in Amsterdam. Hij is niet alleen een Nederlandse theoloog, dichter, ex-jezuïet en voormalig priester. Hij heeft in de loop der jaren een groot aantal liederen en gedichten gepubliceerd en heeft de modernistische denkbeelden over liturgie en kerkelijk leven in Nederland diep beïnvloed.
 


 

Twintigste lezing

Zaterdag 1 december 2018 vindt de volgende en tevens twintigste Henri Nouwen-lezing plaats. De lezing zal gaan over praktische spiritualiteit: zorg is het meest menselijke. U bent allen welkom vanaf 19.30 uur in de Janskerk in Utrecht (Janskerkhof). De toegang is gratis, maar het is wel gewenst om te reserveren via: nouwen@nouwen.org of Avenue Concordia 117, 3062 LG Rotterdam.

Reserveer hier

 
Meer informatie over de twintigste lezing kunt u in dit artikel op Theoblogie vinden.
 

< Terug