< Terug

Ik leef met je mee: pastoraat in Corona-tijd

Kerkdiensten met dertig kerkgangers, koffieochtenden die niet doorgaan, bezoekwerk dat stilligt… Vanwege het Corona-virus ontmoeten gemeenteleden elkaar veel minder dan voorheen. In de christelijke gemeente is omzien naar elkaar essentieel. Hoe blijf je ‘geloofsfamilie’ van elkaar terwijl je elkaar nauwelijks ziet? Theologie.nl inspireert je om na te denken over vernieuwende vormen van pastoraat in Corona-tijd.

Elke week vind je op Theologie.nl een gratis hoofdartikel. Deze week is dat Het ABCD van ‘ik leef met je mee’ van de hand van dr. Reijer de Vries. Hij nam onlangs afscheid als universitair docent praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Inspiratie

Ons dossier pastoraat inspireert je onder andere met deze artikelen over pastoraat in Corona-tijd:

Visser en Visser over pastoraat in Corona-tijd

Ds. Paul Visser (missionair predikant) en ds. Rob Visser (predikant in dorpsgemeente) delen ervaringen rond de vraag: ‘Hoe kun je als kerkelijke gemeenschap met elkaar en anderen verbonden blijven als samenkomst, ontmoeting en huisbezoek niet mogelijk zijn? Welke ervaringen hebben Visser&Visser in de afgelopen tijd opgedaan?’

Aandachtige betrokkenheid. Over de betekenis van onderling pastoraat

Dr. Oane Reitsma, redactiesecretaris van tijdschrift Kerk & Theologie, beveelt dit artikel uit 2019 aan: ‘In dit artikel zien we een verslag van wat er momenteel aan de universiteit gebeurt aan benaderingswijzen, in dit geval op de praktijk gericht groepswerk (collaborative action research), wat vervolgens wordt uitgewerkt in concrete uitgangspunten en handvatten om in de kerk mee aan de slag te kunnen. Kortom, het verbindt de concrete handelingspraktijk van de predikant met een degelijke academische reflectie, oftewel kerk en theologie zijn direct op elkaar betrokken.’

De spierkracht van de gemeente. Over de plaats van onderling pastoraat

In Kerk & Theologie stond een jaar later ook dit uitvoerig artikel van de hand van Reijer de Vries, waarin hij ingaat op wat hij ‘gemeentepastoraat’ noemt. Denk daarbij aan kringen, informeel pastoraal contact, of spontaan onderling omzien. Deze longread wordt verbonden aan de praktijk via een aantal concrete voorbeeldcasussen.

Pastoraat aan een dorp, kan dat?

Onlangs schreef Betsy Nobel, predikant en dorpskerkambassadeur in de Protestantse Kerk in Nederland, een kort praktijkgericht artikel voor Ouderlingenblad. Ze gaat in op ‘places, people and practices’: plaatsen, mensen en praktijken.

Pastoraat is toch omzien naar elkaar?

Ds. Mathilde de Graaff, redactielid van Ouderlingenblad, deelt in een korte bijdrage een recente persoonlijke ervaring. Wat moet je doen als je niet genoeg mensen hebt om elk gemeentelid te bezoeken? Misschien moet je niet iets extra’s gaan organiseren, maar anders leren kijken!

Extra inspiratie vind je onder andere via het zoekwoord Corona.


Nieuwsbrief

Cover van Spiritueel bijbellezen, geschreven door Richard Rohr.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en ontvang het E-book Spiritueel bijbellezen cadeau.

Lees wekelijks de nieuwste artikelen en de meest actuele blogs.

< Terug