< Terug

Extreme armoede, iets dat je niemand toewenst

Vandaag, 17 oktober, is het de Internationale Dag ter Bestrijding van Extreme Armoede. De dag wordt jaarlijks over de hele wereld gevierd op deze datum. De dag is in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties, maar de eerste viering vond al plaats in Parijs in het jaar 1987. Toen der tijd verzamelden zich al 100.000 mensen om anderen die lijden onder armoede, honger, geweld en angst te herdenken. Op deze dag worden er overal ter wereld bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten hopen de mensen samen iets te kunnen doen aan de extreme armoede in ontwikkelingslanden. In dit artikel besteden wij aandacht aan de kwestie, om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren.

Een breed begrip

De meesten denken bij armoede al snel aan het hebben van weinig geld, maar armoede is een veel breder begrip. Het heeft veel dimensies, zoals sociale uitsluiting, een korte levensverwachting en gebrekkige of zelfs geen toegang tot onderwijs. Denk aan honger, gebrek aan onderdak, machteloosheid. Denk aan ziek zijn en niet naar een dokter kunnen. Of denk aan geen baan hebben, vrezen voor de toekomst en leven van dag tot dag.

Doelen

Het uitroeien van de extreme armoede is één van de Milleniumdoelen van de Verenigde Naties. In 1990 (toen de Milleniumdoelen werden opgesteld) waren er 1,8 miljard mensen die leden aan extreme armoede – bijna een derde van de wereldbevolking. In 2015 moest dit aantal met de helft verminderd zijn. Het percentage van mensen die leven in extreme armoede in de wereld is gedaald met 68%. Sinds 1990 zijn er namelijk meer dan 1 biljoen mensen gered van extreme armoede en zijn er nu één op de zeven kinderen met ondergewicht op de wereld in plaats van één op de vier (United Nations, 2015).

Hier vindt u het officiële VN-rapport over de Milleniumdoelen (United Nations, 2015).

Dit jaar is het verminderen van extreme armoede weer als doel vastgesteld in de ‘Sustainable Development Goals’. De deadline is deze keer 2030. Doelen zijn onder andere: het aantal malaria patiënten te verminderen en de wereldhonger te verlagen. Helaas is het aantal patiënten met 6 miljoen mensen gestegen, vergeleken met 2013 (United Nations, 2018). Ook is het aantal mensen met honger gestegen van 777 miljoen in 2015 naar 815 miljoen in 2016 (United Nations, 2018). Hier moet nog flink aan gewerkt worden.

Hier vindt u het officiële VN-rapport over de te nemen acties en de te stellen doelen om de extreme armoede te bestrijden (United Nations, 2018).


Misschien vindt u de volgende boeken interessant?

In ons fonds hebben we enkele boeken die aansluiten op de Internationale Dag ter Bestrijding van Extreme Armoede. Deze boeken kunt u hieronder bekijken:


Hoe zullen we leven?

Wells-Hoe zullen we leven


Een christelijke kijk op actuele thema’
s   Samuel Wells benadert uitdagende vragen in het licht van christelijke hoop en wijsheid in dit opvallende en bijzonder wijze boek dat een verbinding legt tussen de theologie en ons menselijke bestaan in een lijdende wereld. Een bestaan dat gedragen wordt door God. In drie rubrieken, de wereld, het menselijk zijn en onze sterfelijkheid, behandelt hij een veelheid van onderwerpen, zoals religieus extremisme, migratie, milieu en sociale media.        

Bestel het boek hier.


N.a.v. Hoe zullen we leven? | Samuel Wells | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als paperback | Als e-book


Troost

Troost - Hella van der Wijst


Als je iemand mist   Dit boek bevat zo’n twintig ervaringsverhalen van mensen die geliefden verloren. Daarnaast geven rouwdeskundigen en wetenschappers vanuit unieke invalshoeken inzichten in de wondere wereld van verdriet en troost.Wat is troost en hoe werkt het? Waar vinden mensen die een dierbare moeten missen troost? Waarom is het delen van verdriet zo belangrijk? Wat moet je als naaste wel en vooral niet zeggen?Dit boek kan rouwenden troosten en omstanders helpen om te troosten.

Reserveer het boek hier.


N.a.v. Troost | Hella van der Wijst | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als Paperback


Alles kan veranderen


Kun je nog met hoop kijken naar de wereld van morgen?

Andrea Riccardi vertelt over het werk van de wereldwijde Sant’Egidio gemeenschap. Hoe overleeft de solidariteit in tijden van globalisering? Kun je nog met hoop kijken naar de wereld van morgen?

Alles kan veranderen geeft een indringend beeld van de spiritualiteit en de ervaring van Sant’Egidio: een halve eeuw vriendschap met de armen in de periferie van Rome en de wereld. De concrete naastenliefde, de kunst van het vrede stichten en een visionaire reflectie op de grote vraagstukken vormen een kompas voor de toekomst. In het geloof dat niets onmogelijk is.

Reserveer het boek hier.


N.a.v. Alles kan veranderen | Andrea Riccardi | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als paperback


Breekbaar Halleluja


Onderweg met de pelgrimspsalmen
‘Breekbaar halleluja’ van Jan Martijn Abrahamse is een inspirerend boek over de pelgrimspsalmen. Psalm 120 tot en met psalm 134 zijn liederen voor mensen die op de een of andere manier onderweg zijn. Ze verwoorden alle menselijke emoties, en vertellen verhalen over o.a. hoop (psalm 122), vreugde (psalm 126), teleurstelling (psalm 131) en vriendschap (psalm 133). Op een diepgaande, toegankelijke manier toont de auteur de actualiteit van deze eeuwenoude teksten en de lessen die we er uit kunnen trekken. De vele voorbeelden en gespreksvragen (DoorVragen en DoorDoen) per psalm maken dit boek ook geschikt voor Bijbelstudie.     Reserveer het boek hier.


N.a.v. Breekbaar Halleluja | Jan Martijn Abrahamse | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als paperback

< Terug