< Terug

Interview met Nikolaas Sintobin over Wat deed God voor Hij de wereld schiep

Interview met Nikolaas Sintobin

In ‘Wat deed God voor Hij de wereld schiep?’ geeft Nikolaas Sintobin op een luchtige en toegankelijke manier antwoord op 52 fundamentele vragen over het christelijk geloof. Zo brengt hij deze eeuwenoude religie dicht bij de hedendaagse lezer. Hieronder kunt u een interview met de bekende internetpastor lezen.


Wat was voor u de aanleiding tot het schrijven van Wat deed God voor Hij de wereld schiep?

Ik schreef de voorbije jaren heel wat over spiritualiteit. Daar is veel vraag naar. Maar spiritualiteit maakt kennis van het geloof niet overbodig. Het is mijn ervaring dat bij heel wat christenen de kennis van de precieze inhoud van het geloof bitter klein is. Bij niet-christenen, ook hier te lande, is die kennis van het christelijk geloof vaak zo goed als nihil.

Daarom heb ik besloten dit boek te schrijven. Het wil een behapbaar overzicht bieden van waar het in het christelijk geloof eigenlijk over gaat. Ik heb ervoor gekozen om dit te doen in de stijl van het internet. Daar ben ik als internetpastor mee vertrouwd: heldere vragen, korte antwoorden, geen jargon en toegankelijk voor iedereen, welke ook je achtergrond is.

Voor wie schreef u dit boek?

Mijn eerste doelpubliek zijn jonge mensen. Ik heb uitvoerig overlegd met neefjes en nichtjes om de 52 vragen te selecteren. Wat sluit aan bij hún vragen en bij hún leefwereld? Daarom heb ik bewust moeilijke woorden vermeden, heb ik gekozen voor een luchtige schrijfstijl – al is het boek best wel serieus – en wordt het boek verlucht met heel wat originele tekeningen.

Zelf ben ik katholiek. Een aantal vragen zijn dan ook katholiek van inspiratie (vb: Is Maria maagd?). Tegelijk heb ik het boek zo geschreven dat ook christenen uit andere kerken er zich welkom in kunnen voelen.

Last but not least, in dit boek vooronderstel ik niets bij de lezer, ook geen geloof. Het is mijn bedoeling dat ook niet-christenen en/of ongelovigen er zich thuis kunnen voelen en iets kunnen opsteken over een religieuze traditie die tot op vandaag diepe wortels heeft in de Lage Landen.

Wat is de betekenis van Jezus voor mensen vandaag?

Ik denk dat Jezus vandaag wereldwijd mensen blijft aanspreken. Er is veel kritiek op de christelijke kerken. Niet of nauwelijks op Jezus. Ook niet in andere religieuze tradities. Zijn levensloop en boodschap blijven inspireren en bevragen.

Ik vermoed dat Jezus, vreemd genoeg, voor vele christenen nog een relatief onbekende persoon is. Velen hebben een algemeen geloof in God en weten dat Jezus daar een rol in speelt. Vaak beseffen ze nauwelijks dat het christelijk geloof staat of valt met de persoon van Jezus, in het bijzonder met zijn verrijzenis.

Onze culturen, wereldwijd, blijven worstelen met de ongehoorde christelijke aanspraak dat in Jezus God mens is geworden. Ik denk dat we nog niet echt snappen wat daar de consequenties van zijn.

Kunnen christenen leren van andere godsdiensten?

Elke grote godsdienst is de neerslag van duizenden jaren zoeken naar God en naar antwoord op de diepste vragen. Geen wonder dat elke godsdienst een levendig museum is met een ongekende rijkdom aan inhouden, rituelen en schoonheid.

Ik geloof dat Jezus hierbij een unieke en definitieve plaats inneemt. Maar dat belet geenszins dat christenen van alles kunnen leren uit dat brede spectrum van ervaring van de andere godsdiensten. Niet in het minst omdat zij ons, vanuit hun soms erg verschillend perspectief, kunnen helpen om beter te begrijpen wie Jezus eigenlijk is.

Met dank aan Nikolaas Sintobin


Wat deed God voor Hij de wereld schiep?

wat deed god voor hij de wereld schiep in hoeveel dagen schiep god de wereld

Een verhelderend en inspirerend boek dat zowel christenen als niet-gelovigen of andersgelovigen inzicht geeft in de kern van het christelijk geloof. Geschikt voor persoonlijke lezing en voor gebruik in catechese of gesprekskringen.

< Terug