< Terug

Introductiefilmpjes bij Lezen en laten lezen

Deze zomer verscheen Lezen en laten lezen van Arnold Huijgen, een verhelderend theologisch boek over gelovig omgaan met de Bijbel. Het boek geeft met behulp van mensen als Luther handvatten voor het lezen van de Bijbel. Dat maakt het boek uiterst geschikt om met elkaar te bespreken door gesprekskringen en studiegroepen. Huijgens heeft ter ondersteuning van een serie gespreksavonden, maar ook voor de individuele lezer, korte introductiefilmpjes gemaakt bij elk hoofdstuk.

Introductie bij de Inleiding

Inleiding

Introductie bij hoofdstuk twee Lezen als luisteren

Lezen als luisteren

Introductie bij hoofdstuk drie Je laten lezen

Je laten lezen

Introductie bij hoofdstuk vier Bewogen omgang

Bewogen omgang

Introductie bij hoofdstuk vijf Traditie en objectiviteit

Traditie en objectiviteit

Introductie bij hoofdstuk zes Proeven van omgang met de Bijbel

Proeven van omgang met de Bijbel

Introductie bij hoofdstuk zeven Slotakkoord

Slotakkoord

Over Arnold Huijgen

Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij werkte ook mee aan de Gewone catechismus.

Lezen en laten lezen

lezen-en-laten-lezen

Lezen en laten lezen van Arnold Huijgen is een verhelderend theologisch boek over gelovig omgaan met de Bijbel. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat je de Bijbel niet alleen leest, maar je ook laat lezen door God. De Bijbel is een ingewikkeld boek, en over de interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd. Hoe kun je de Schrift dan zo lezen dat je hart geraakt wordt? En hoe voorkom je al te rationele Bijbellezing? Huijgen gaat te rade bij onder andere Luther. Zijn vuistregels voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd actueel. Daarnaast geeft hij voorbeelden van omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf. Lezen en laten lezen is genomineerd voor het beste theologische boek 2019.

“De kern van het boek ligt in het geregeld klinkende advies dat we niet ín control hoeven te zijn bij het Bijbellezen. We zetten onze leesbril af en laten onze dierbare voorkeuren voor wat ze zijn, om leiding te geven aan het Woord zelf. Dat is de grote omkering die Huijgen beoogt.” – De Nieuwe Koers

< Terug