< Terug

Goede suggesties voor het toepassen in het gebedsleven van de eigen groep

Hoe gebruik je dit boekje? Suggesties voor de uitvoering p. 19-21
Dit boekje biedt naast teksten voor gebedsvieringen, goede suggesties voor het toepassen in het gebedsleven van de eigen groep. Bijvoorbeeld suggesties voor verschillende wijzen om samen een schriftlezing te overwegen, suggesties om de vierruimte in te richten. Het is goed te gebruiken door groepen die het zonder professionele voorganger moeten doen. Heel blij ben ik met de suggestie om de rollen te verdelen over meerdere voorgangers. Dit sluit aan bij oude christelijke tradities om meerdere rollen in de liturgie te verdelen en doet meer recht aan de diversiteit aan talenten en gaven in de gemeenschap.
 

Over de opbouw van de morgengebeden

– opbouw van getijdengebed waarin veel wisselende psalmen vervangen zijn door lange vaste gebeden; nog maar één psalm en een lezing en liederen naar keuze. Dit geeft structuur, maar het vraagt er ook om dat je ervan afwijkt als daar aanleiding toe is.
– veel responsoriale gebeden, en ook de lezingen omgeven met de responsies: brengt betrokkenheid van de deelnemers aan de liturgie.
 

De inhoud van de gebeden:

Morgengebed E (Over geschapen zijn) = Mooi naar de Nederlandse situatie vertaald:
 
1 Bergen en heuvels zo hoog,
bossen en machtige bomen,
2 bloemen en planten ontelbaar,
wadden en weiden, rivieren,
Loof en prijs je maker!
 

Context mee laten klinken

De liturgische teksten van de Iona-community zijn geschreven vanuit het uitgangspunt dat je de context waar je bidt mee laat klinken in de woorden die je kiest voor God, voor recht en vrede. Op Iona klinkt dat anders dan in het Nederlandse polderlandschap waar we het zonder die prachtige rotskust en weidse vergezichten van het eiland moeten doen.
Met ‘wadden en weiden’ zie je ineens het Nederlandse landschap voor je. Dit zou wat mij betreft meer mogen: vervang ‘bergen’ bijvoorbeeld door ‘duinen’ en het komt nog dichterbij.
 

Ervaring in het gebruik (met Marjon Letter)

Vol van beelden en compact van taal. Tijdens de viering in de Bethelkapel op 24 december – andere actualiteit – het gevoel dat ik wel mooie gebeden bid, maar dat er ook heel veel langs me heen gaat van de inhoud.
Deze gebedsteksten komen het beste tot hun recht in een gemeenschap die in een vast ritme deze gebedsvieringen gaat gebruiken. Dan is er gelegenheid om erin te groeien. Voor eenmalig gebruik zou je de teksten willen vereenvoudigen: de veelheid aan beelden en verwijzingen terugbrengen naar enkele.
En graag ook teksten voor Advent en Veertigdagentijd.
Meer laten spreken kan ook door beelden (beamer) of verbeelding erbij te gebruiken.
 

Voorbeeld van hoe verdicht de teksten zijn:

Om de heelheid (Morgengebed E) = voorbede. Thema: lichaam – geest – relaties
De drie strofen van dit gebed zijn op het eerste gezicht thematisch een eenheid want het gaat over lichaam, geest en relaties van een mensenleven. Maar daarbinnen worden zoveel situaties genoemd waarin het lichaam een rol kan spelen / de geest heling nodig kan hebben / relaties gebroken kunnen zijn dat het een enorm verdichte tekst is geworden.
 

  • Met name de 2e bede is een heel divers geheel van ‘heling van de geest’ waarin ieder woord een hele wereld aan ervaringen oproept die eigenlijk stuk voor stuk tijd nodig hebben om binnen te komen.
  • De 1e bede over lichamelijk heel worden is heel mooi te bidden met de nashville-verklaring op de achtergrond: een bede om heelheid, om acceptatie van het lichaam vanuit seksuele geaardheid of als transgender. Maar vanuit dit perspectief vormen de laatste zinnen ‘daar waar het leven ten einde loopt’ wel een heel bruuske overgang.
  • De 3e bede om de omhelzing die mensen verbindt, is prachtig inclusief geformuleerd, zodat woorden als ‘afwijkend’ en ‘normaal’ wegvallen.

 

Inclusieve taal

Inclusieve taal spreekt mij zeer aan: de keuze om in principe inclusief te spreken over God en over mensen getuigt van wijsheid en geeft ruimte.
Inclusief betekent niet alleen dat je uitspreekt dat iedereen welkom is, maar ook dat je als gemeenschap gevoeligheid ontwikkelt voor wat minderheidsgroepen kan uitsluiten. Zo’n gevoeligheid ligt bijvoorbeeld bij de stem. Veel transgender mensen zijn kwetsbaar rond hun eigen stemgeluid: transmannen hebben door het gebruik van mannelijke hormonen wel een stembreuk gekregen, maar durven zich vaak niet als zanger te laten horen; veel transvrouwen blijven in hun eigen stem hun verleden als man nog steeds horen en voelen zich daarin kwetsbaar. Wanneer een cantor voor een lied de gemeente onderverdeelt in ‘mannen’ en ‘vrouwen’, ervaren veel transgenders dit als een pijnlijke herinnering en een situatie die ze onzeker maakt.
 

– Marian Geurtsen

 


Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group 

Iona Community
 
Voor Vieren met de Iona Community van de Wild Goose Resource Group vertaalde Roel Bosch de vijftien meest recente orden van dienst, inclusief aanvullende teksten van de liturgie van de Iona Community. Hemelse teksten met beide voeten op de grond, krachtige gebeden met een vleug humor en relativering. Bijbelse taal met ankers in het alledaagse leven: dat is wat mensen aanspreekt in de liturgie van de Iona Community. Daarmee is deze uitgave een rijke bron aan liturgisch materiaal, met vieringen die in hun geheel of in gedeelten op veel plaatsen te gebruiken zijn.
 

Bestel het boek hier

 


N.a.v. Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group | Roel Bosch | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als paperback

< Terug