< Terug

Is het wel het meest overtuigende Jezusverhaal sinds de Mattheüs Passion?

Het is al enige tijd geleden dat het boek Jezus. Het verhaal van een leven van Shusaku Endo uitkwam. Gebaseerd op een nauwkeurige lezing van de vier evangeliën en met de sensibiliteit van de romanschrijver vertelt Endo het leven van Jezus, vanaf het moment dat hij vanuit Nazareth op weg gaat naar zijn leermeester Johannes de Doper tot de laatste woorden die hij roept aan het kruis. Het boek heeft al aardig wat meningen opgewekt. 

In dit artikel kunt u een samenvatting van een aantal recensies doorlezen. Jezus – Shusaku Endo

Jezus. Het verhaal van een leven - Shusaku Endo

    
    

Het verhaal van een leven

Endo zet de dramatische lijn van Jezus’ leven overtuigend neer: waar mensen stuk voor stuk afhaken bij Jezus’ boodschap die niet past bij hun eigen doelen en belangen, ontdekt Jezus de enige weg die tot verlossing leidt, de weg van liefde, ook al voert deze naar zijn vroege en gruwelijke dood. Kleurrijke karakterportretten van Johannes de Doper, Judas, Petrus, Pilatus, Kajafas, Herodes. Met een reconstructie van Jezus’ laatste dagen en een originele interpretatie van zijn opstanding.

    ND Gulliver over Jezus

Op vrijdag 14 september 2018 recenseert Els Meeuse het boek in ND Gulliver. Recensent Meeuse vindt dat het boek ons een niet-westerse confrontatie geeft met ons beeld van Jezus.

Endo gebruikt volgens Meeuse de nodige dosis fantasie. Volgens haar had de titel van het boek ook wel ‘het evangelie volgens Endo’ kunnen zijn. Maar, ze vindt het zeer verhelderend om een keer vanuit een niet-westerse blik op de verhalen te kijken. Endo ziet de Bijbel voor een deel als fictie, maar hij wil daarmee niet zeggen dat de gebeurtenissen die hierin te vinden zijn voor hem geen betekenis hebben. Endo leidt zijn lezers hiermee naar een creatieve en aangrijpende climax.

Verder vindt ze dat de historische achtergrond goed beschreven is in het boek. Endo laat ons bijvoorbeeld lezen hoe het evangelie zich afspeelt tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in Rome en laat ons de invloed hiervan zien. De schets van Jezus’ eenzaamheid is pijnlijk rauw en de natuur van Israël meeslepend mooi beschreven.

In de woorden van de recensent Els Meeuse: “Uw blik op het evangelie kan voorgoed veranderen dankzij dit verhaal.


De hele recensie in het ND lezen? 
Open de editie van vrijdag 14 september 2018 (achter pay-wall)EO Visie over Jezus

Recensent Gert-Jan Schaap bespreekt het boek in EO Visie op woensdag 19 september 2018. De recensie wordt benadrukt op de vraag of dat het boek inderdaad ‘het meest overtuigende Jezusverhaal sinds de Mattheüs Passion‘ is. Volgens Gert-Jan Schaap niet. Het boek beklemtoont zeker wel Gods liefde, maar het werk is te bleekjes vergeleken met hoe het Nieuwe Testament Hem tekent.

Verder geeft de recensent aan dat Endo de historische context nadrukkelijk meeneemt. Net zoals in zijn vorige boeken neemt de auteur de werkelijkheid indringend naar voren. Juist in het perspectief van mensenleed wordt de vraag naar Gods liefde en Zijn aanwezigheid des te klemmender. Gert-Jan Schaap vindt dat Endo op een meesterlijke wijze mensen die gebutst door het leven gaan uittekent. Wel een kritische noot: als het gaat om de betrouwbaarheid van het verhaal, zijn er beduidend betere gidsen aan te wijzen. 

Uiteindelijk komt de recensent uit op de mening: “Het is een boek dat ik met gemengde gevoelens las – maar wel van A tot Z geboeid.” 

  
De complete recensie in EO Visie lezen? 
Klik dan hier.
  Trouw over Jezus

Op woensdag 15 augustus 2018 verscheen er een recensie in de Trouw. Recensent Marijke Laurense vergelijkt de redenen om het boek te lezen met de redenen om het boek juist niet te lezen. 

Laurense geeft aan dat Endo af en toe aan de bekende Bijbelse feiten en verhaallijnen sleutelt. Hij betwijfelt, negeert, herschikt, verbetert en vult deze feiten of verhaallijnen aan naar zijn eigen geloofswaarheid.
Af en toe geeft hij vage speculaties en redelijk onderbouwde beschouwingen. Verder vindt ze het jammer dat Endo de verschillen tussen het joden- en christendom flink benadrukt. 

Maar, los daarvan vertelt Endo een samenhangend en een aangenaam verhaal. Het verhaal inspireert ieder.

In de woorden van Marijke Laurense: “Lees dit boek vooral als u nog nooit helemaal begrepen heeft hoe een timmerman uit Galilea via een gruwelijke en schijnbaar zinloze dood de hele mensheid heeft willen verlossen.”

De hele recensie in het Trouw lezen? 
Open de editie van woensdag 15 augustus 2018 (achter pay-wall)Het Friesch Dagblad over Jezus

Het Friesch Dagblad heeft op zaterdag 8 september een recensie over het boek geplaatst. Recensent Tjerk de Reus vindt dat dit boek méér dan gewone aandacht verdient.

In de recensie laat Tjerk de Reus duidelijk naar voren komen dat Shusaku Endo één van de grootste Japanse romanschrijvers van deze eeuw is. Endo laat in dit boek niet alleen zijn verbeeldingen en inlevingsvermogen zien. Hij is als auteur bereid om grondig, maar toch ook helder na te denken over het beeld dat van Jezus oprijst uit het Nieuwe Testament.

Shusaku baseert niet alleen zijn visie op de bestudering van exegetische literatuur, maar is diverse keren afgereisd naar Israël. Hierdoor schrijft Endo met een mooie beeldende schrijfstijl. Shusaku is op zoek naar niet alleen de betekenis van, maar ook de persoonlijkheid van Jezus. Dit doet hij op een vragende, veronderstellende en invoelende visie.

In de woorden van de recensent: “Ook wie nooit een roman van Endo heeft gelezen, kan aan dit boek veel plezier beleven – hoewel de drang om ook ander werk van hem te lezen daarna moeilijk te onderdrukken zal zijn.” 

De hele recensie in het Friesch Dagblad lezen? 
Open de editie van zaterdag 8 september 2018 (achter pay-wall)Samenvatting

Al met al komt het er op neer dat de recensenten het met elkaar eens zijn over de betrouwbaarheid van het boek. Niet alles wat Endo beschrijft in het boek is even betrouwbaar. Wel is zijn visie gebaseerd op de bestudering van literatuur. De historische context komt duidelijk naar voren, maar Endo vertelt verhaallijnen naar eigen geloofswaarheid. 

Wel tekent Shusaku Endo mensen op een meesterlijke wijze uit en wordt de natuur van Israël op een mooie beeldende manier overgebracht. Het verhaal  fascineert van A tot Z. Ook mensen die nog geen roman van Endo gelezen hebben, kunnen aan dit boek veel plezier beleven.

Wie dit boek leest, kan zijn of haar blik op het evangelie vergoed veranderen. N.a.v. Jezus. Het verhaal van een leven | Shusaku Endo | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als hardcover | Als e-book

< Terug