< Terug

Kerken weten weinig raad met pastoraat bij occulte belasting – door Dr. Mart-Jan Paul

Genezing en bevrijdingIn onze cultuur is de laatste decennia een grote openheid ontstaan ten opzichte van het paranormale en de oosterse godsdiensten. Het is spannend om contact te leggen met een ‘hogere wereld’ en geesten op te roepen. Spannend, totdat de negatieve gevolgen zich melden en mensen tevergeefs proberen van de problemen af te komen. Steeds vaker kloppen mensen in nood aan. De meeste christenen en christelijke gemeenten weten echter weinig raad met zulke hulpvragen. In de afgelopen eeuwen waren er andere problemen aan de orde, en die kerkhistorische en dogmatische thema’s bepalen veel meer de preken en bijbelstudies. Bovendien zijn wij nuchtere westerlingen, die liever natuurlijke oorzaken opsporen dan dat wij ons bezighouden met die vreemde wereld.
Horrobin
De Engelsman Peter Horrobin, afgestudeerd in Oxford, houdt zich al jaren bezig met bevrijdingspastoraat en schreef over dit onderwerp een standaardwerk dat in diverse aangepaste edities is verschenen en nu ook in het Nederlands beschikbaar is. De auteur bespreekt het bijbelse mensbeeld en onderzoekt de bijbelgedeelten die betrekking hebben op gebondenheid in allerlei gradaties. Vervolgens gaat hij na wat dit betekent voor het werk van bevrijding. In het tweede deel van het boek staan allerlei praktijksituaties.
Een belangrijk uitgangspunt is het begrip ‘genezing’ in de brede zin van het woord. De redding door Jezus Christus is fundamenteel en Hij geeft vergeving van zonden. De heling omvat echter ook heelheid en bevrijding. Dat wil zeggen dat bevrijding van occulte machten slechts een onderdeel is van een omvattender benadering. Vaak is de occulte belasting een gevolg van een verkeerd levenspatroon en dan is het belangrijk dat de betrokken persoon Christus leert volgen en dat er concrete wijzigingen in gedrag plaatsvinden, want anders kan de Boze zijn aanvallen weer herhalen. Bevrijding op zichzelf is niet voldoende, het gaat erom een discipel of leerling van Christus te worden.
Horrobin vindt het belangrijk om de Schrift eerst te laten spreken. Daarom besteedt hij veel aandacht aan de bijbelgedeelten over bevrijding. De grote hoeveelheid teksten kan overweldigend overkomen bij hen die zich nog nooit in dit onderwerp verdiept hebben. Blijkbaar is bevrijding niet iets dat in de marge van de Evangeliën en het boek Handelingen staat, maar een opvallende plaats inneemt.
Meermalen laat Horrobin zijn grote ervaring spreken en doet hij suggesties wat de achtergrond van een bijbelpassage kan zijn. Hier is dan niet zozeer een exegeet aan het woord die slechts de geschreven woorden uitlegt, maar een practicus die aandacht vraagt voor een nieuw gezichtspunt. Uiteraard zal deze benadering vooral helpend zijn voor hen die dit kader accepteren.
Horrobin is sterk verwant met de charismatische benadering van het bevrijdingspastoraat, ook al zijn er andere invloeden merkbaar. Hier en daar zou ik graag een uitvoeriger gesprek hebben gezien met de psychiatrie en andere menswetenschappen. Ongeacht echter of wij de uitleg en benadering geheel overnemen, bevat dit boek een schat aan informatie die van belang is in de huidige herleving van het bevrijdingspastoraat.

Dr. Mart-Jan Paul is hoogleraar Oude Testament en auteur van diverse boeken en artikelen over bevrijdingspastoraat, waaronder Vergeving en genezing en Geestelijke strijd. Deze blog schreef hij naar aanleiding van het pasverschenen handboek Genezing en bevrijding van Peter Horrobin.

< Terug