< Terug

Kerst eens anders

In corona-tijd toch samen kerst vieren in dorp en stad

Gouden engel verkondigt de blijde boodschap

Een aantal lokale kerken plant toch een kerstfeest voor hun dorp of stad. Hoe bereiden deze kerken zich voor? Welke keuzes maken zij voor de kerstviering in het kerkgebouw met online-elementen? Hoe organiseren zij op RIVM-verantwoorde manier hun kerstfeest?

Iedereen is gebonden aan de RIVM-maatregelen. Gelukkig mogen kerken hun vieringen met beperkt aantal mensen blijven organiseren. Het gaat immers om ons gemeenschappelijk geloof in God en het gevoel van verbondenheid. Zeker met het kerstfeest van Jezus Christus. De kerken tonen hun verantwoordelijkheid door voorzichtig beleid. Lees de meest recente adviezen over wat wel en niet verstandig is om te organiseren (bijvoorbeeld op de website van de Protestantse Kerk, Steunpunt Kerkenwerk of Rooms-Katholieke Kerk.)

Rolde: in schaapskooi en kerk

In het dorp Rolde laat de kerk onderdelen van de kerstviering vooraf filmen in de schaapskooi. In de kerk gaat een aantal dorpsbewoners musiceren. Dominee Jan Bos houdt zijn kerstmeditatie vanuit de schaapskooi. Dit is echt kerk-zijn met en voor het dorp. Er komen drone-beelden van het dorp en van de engel op de kerktoren. Met kerst wordt dit uitgezonden.

Assen: bakfiets

In Assen wil de kerk door middel van een bakfiets aanwezig zijn in de hele stad in de periode van Advent. In contact komen met de bevolking, een kopje koffie aanbieden en attenties uitdelen. De Protestantse Gemeente Assen wil weten hoe mensen zich voelen en van betekenis zijn. De bakfiets brengt attenties naar scholen, verpleeghuizen, het ziekenhuis, de hulpdiensten, het asielzoekerscentrum, het gemeentehuis, de moskee en een sportschool.

Film

In Rotterdam plant de Laurenskerk de opname van een kinderfilm, die op kerstavond via YouTube wordt uitgezonden. De regionale tv-zender is gevraagd mee te werken aan de uitzending van de kerstnachtdienst.

De kerk in Roden overweegt toch een zogenaamde herdertjestocht met een zeer beperkt aantal mensen te organiseren en te laten filmen voor uitzending. De kerk van Leiderdorp overweegt de reis van Jozef en Maria bij de Dorpskerk te filmen en uit te zenden. Deze kerk werkt samen de fanfare en de lokale tv-zender. Saamhorigheid is het thema.
Ook in Bussum wordt gefilmd en samengewerkt met de lokale tv-zender.

Haarlem: elke dag een kistje hoop

In de Bavokerk in Haarlem wordt vanaf de Eerste Advent elke dag een kistje geopend. Hier wordt hoop gedeeld in donkere tijden. Niet alleen de kerk zelf deelt hoop uit, ook niet-kerkelijke partijen uit de stad delen hoop in de vorm van teksten en beelden uit. Dit wordt bekend gemaakt op de social media. De kerstnachtdienst zal door maximaal 30 personen bezocht worden en door de provinciale TV-zender uitgezonden worden.

Almere: kunstenaars schrijven eigen versies van kerstverhaal

In Almere wordt voor de kinderkerstviering filmopnames gemaakt, die aan de bevolking en aan scholen wordt aangeboden. Voor de kerstnachtviering is een kunstenaarskring gevraagd hun versie van het kerstverhaal te schrijven. De rollen in deze verhalen worden verdeeld onder gemeenteleden en mensen van het taalcafé en buurten. De verhalen van deze mensen worden van te voren in hun eigen huis opgenomen. Deze kerstfilm is op de kerstavond tijdens de kerstviering te zien.


Individueel bezoek en kaarsje aansteken

Een heel aantal kerken stelt hun kerkgebouw open voor individueel bezoek en de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Op internet zijn tips te vinden over het online aansteken van kaarsjes.

Webtips

Op www.engelenproject.nl staan tips hoe kerken ervoor zorgen dat mensen tijdens de adventstijd worden verrast met anonieme post, iets lekkers of iets bijzonders.
Tips over diaconaat in deze corona-tijd staan op www.kerkinactie.nl.
Op Jong Protestant staat materiaal en tips voor een Kliederkerk om kerst te vieren. Meer kant-en-klare ideeën staan in de ideeënbank van deze website.

Subsidie voor extra kosten kan aangevraagd worden bij enkele fondsen, zie o.a. voorbeelden hier.

Voor al de activiteiten geldt: onder voorbehoud van de corona-ontwikkelingen. Het kerstevangelie zal in ieder geval in veel dorpen en steden zichtbaar zijn!

Ds Burret Olde, werkzaam op het Protestants Dienstencentrum te Utrecht.

Meer voorbeelden van kerst vieren in 2020:
Dicht bij het licht (Bussum)
Langs het pad van verwondering (PKN Waalre)

Hoe viert uw gemeente of parochie Kerst dit jaar? Alleen online? Verstild en meditatief? Vanuit welke vragen? Met welke boodschap?
Laat het ons weten.
PreekWijzer biedt u graag de gelegenheid om uw plan te delen.

< Terug