< Terug

Klaaglied in coronatijd

Arjan Minnema, emeritus predikant van de GKv Baflo, schreef dit gedicht, geïnspireerd door het boek God en de pandemie van Tom Wright. Hij schrijft hierover: “Ik werd vooral getriggerd door wat hij schrijft over Psalm 137: “Een deel van de kwestie in Psalm 137 is natuurlijk juist dat deze Psalm zelf een ‘lied van de Heer is.’ Dat is de ironie: je schrijft een gedicht over dat je geen gedicht kunt schrijven. Een deel van de discipline van het klagen zou dan kunnen zijn de klacht zelf in een treurlied om te zetten. Misschien is dat wel een deel van de manier waarop wij nu worden geroepen het volk van de klacht te zijn – zelfs klagen over het feit dat we niet kunnen klagen op de manier die onze voorkeur heeft.” (pag. 100)”

Klaaglied in coronatijd

[Voor de zangleider en de organist. Op de melodie van: Aan Babels stromen (Psalm 137). Een klaaglied.]

Door de ‘corona’ lijken wij gevangen.
Onzekerheid, angst, weemoed en verlangen
bepalen nu de taal van onze tijd,
bewerken heftig stille eenzaamheid
van ouden, zwakken, ja van vele mensen,
alleen of samen, over alle grenzen.
Zo worden wij gedwongen om te vragen:
– Het vat goed samen wat wij kreunend klagen. –
Waar is de Heer in deze pandemie?
De cijfers zingen koel hun melodie.
Wij vragen wijsheid voor de overheden
voor onze toekomst uit een donker heden.
Wij kunnen, Heer, ondanks versoepelingen
nog niet als kerk een loflied voor U zingen.
Maar uit ons hart ontsnapt een schreeuw, een zucht.
Wilt U, o Geest – Gods Adem in de lucht –
ons bidden en ons zuchten overnemen
en brengen voor de Rechter in de hemel?
Hoe gaat het verder, willen wij graag weten.
Wij houden afstand, anderhalve meter.
Vaak zien wij niet de zin van dit beleid.
Schijnbaar is het voor onze veiligheid.
Heer, uw nabijheid, buiten en van binnen,
laat ons vol hoop een nieuw normaal beginnen.
Balkbrug, 30 juni / 4 juli 2020,
Arjan Minnema

[Geschreven n.a.v.: Tom Wright, God en de pandemie, Een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt, KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht 2020.
Een poosje na het schrijven van het Klaaglied kreeg ik het idee om het als het ware terug te vertalen naar een ‘psalm’ in onberijmde vorm. Ook daarvoor diende Psalm 137 als voorbeeld, in de versie van de NBV. Ik heb ook bewust hetzelfde aantal regels genomen en een vergelijkbare versindeling. Ik vond het een uitdaging om het op deze manier te doen.
Daarbij heb ik toen ook het opschrift gemaakt. Weer à la de opschriften boven de psalmen.]

Klaaglied in coronatijd (onberijmd)

[Voor de zangleider en de organist. Op de melodie van: Aan Babels stromen (Psalm 137). Een klaaglied.]

1 Heer, wij treuren en wij lijden
onder het coronavirus.
Wij zijn onzeker, hebben angst.
2 Eenzaamheid treft mensen
van alle leeftijden, over de hele wereld,
wie oud is en zwak het meest.
3 Wij klagen kreunend
en wij vragen:
Waar bent U, God, in deze pandemie?
Wat zegt U ons hiermee?
4 Wij lezen het verhaal
van de kille cijfers.
Wat vertellen die aan overheden
en deskundigen? En aan ons?
5 Voorzichtig accepteren wij versoepelingen.
Onder voorwaarden kunnen wij
voor U ons lied weer zingen,
nog niet voluit als kerk van onze Heer.
6 We blijven gewaarschuwd.
Dus volharden wij in ons bidden:
Neemt U, o Geest, ons zuchten over.
En breng het bij God, die recht doet.
7 Wij kijken naar de toekomst
dichtbij en verder weg.
Hoe gaat het verder?
8 Onze anderhalve meter afstand
belemmert U niet, Heer.
9 Uw naam is nabij en geeft ons hoop
in het nieuwe normaal.
Balkbrug, 20 juli 2020,
Arjan Minnema

A.J. (Arjan) Minnema (1953) is emeritus predikant van de GKv Baflo. Hij woont in Balkbrug. Hij is predikant geweest in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Vleuten – De Meern i.c.m. Breukelen – Maarssen (tegenwoordig Leidsche Rijn) Blija – Holwerd, Balkbrug, Vollenhove en Baflo. Hij is al een aantal jaren betrokken bij ‘kerkelijke eenheid’ als lid van het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de GKv. Hij heeft eerder gedichten en liederen geschreven, ook bij bijbelse verhalen en onderwerpen. Bij zijn afscheid van de GKv Baflo heeft hij in eigen beheer een gedichtenbundel uitgegeven, getiteld:  Gebakken klei en hoge luchten, gedichten op de grens van Hogeland en Wad.

Meer lezen over God en de pandemie? Lees ook het interview met auteur Tom Wright.

Dit is een bijdrage n.a.v. God en de pandemie

Sommigen zien in het coronavirus een bewijs dat we leven in de eindtijd. Anderen zien het virus als een manier van God om ons wakker te schudden. Weer anderen vinden dat het de schuld is van de Chinezen, de regering, de WHO. Tom Wright onderzoekt deze reacties op het virus en vindt dat ze tekortschieten. In plaats daarvan nodigt hij je uit om na te denken over een andere manier van kijken en reageren – een manier die put uit de leringen en voorbeelden van de Schrift, en vooral over de manier van leven, denken en bidden die Jezus ons heeft geopenbaard.

 

< Terug