< Terug

KLINK- spreken met impact

Voor veel voorgangers/sprekers zal het herkenbaar zijn dat het een enorme uitdaging is om zo te spreken dat het landt bij de hoorder. Het boek Klink wil sprekers stapsgewijs helpen bij het proces van de eerste ontdekkingsfase tot en met het overdragen op het podium.

Praktisch en laagdrempelig

De schrijvers, Henk Stoorvogel en Mark van Vuuren, zijn beiden communicatiedeskundige en hebben ervaring met spreken. In 2019 promoveerde Stoorvogel met ‘Moving sermons’, een onderzoek naar de veranderkracht van preken. Klink is een vervolg op dit promotieonderzoek. Een praktisch en laagdrempelig boek over spreekvaardigheid. Bij het boek zijn ook filmpjes beschikbaar waarin de verschillende onderdelen uit het boek worden geïntroduceerd.

Een eyeopener

De auteurs leggen uit dat de veranderkracht van toespraken te maken heeft met drie factoren. Dit zijn: de persoon van de spreker, het publiek en de boodschap. Dat vond ik een eyeopener. Hoewel je ergens wel aanvoelt dat het zo werkt, ben je als theoloog anders opgeleid. Vooral om je bezig te houden met de boodschap.  In het boek worden vijf stappen aangedragen om de kloof tussen het podium en de zaal te overbruggen. Zowel ontdekken, ordenen en omschrijven, als onthouden, overdragen.  Bij al deze afzonderlijke onderdelen krijg je op een toegankelijke manier lessen aangedragen vanuit de communicatiewetenschappen en retorica. Deze worden gecombineerd met praktische ervaringen van de auteurs. Bij het onderdeel ‘ontdekken’ werd ik bevestigd in mijn overtuiging dat het tijd nodig heeft om mooie dingen te ontdekken.  Het is een rijpingsproces.

Vaak gaat het hier al mis omdat een predikant wekelijks één of twee preken moet maken en dan tijd tekort komt voor de rijping.  Bij het ‘ordenen’ leer je om te kiezen uit het vele dat je hebt gevonden en dat te verbinden met de leefwereld van de hoorder. In het ‘omschrijven’ wordt je je bewust van de kracht van taal, het opbouwen van spanning in het betoog, het gebruik (kunnen) maken van verhalen, visuals en een punchline. Bij ‘onthouden’ krijg je inzicht in vier methoden die je helpen de boodschap los van het papier te vertellen en bij ‘overdragen’  leer je na te denken over hoe je op het podium de boodschap overdraagt: je mimiek, houding, gebaren, klank van je stem etc.  In het laatste hoofdstuk is er ook nog aandacht voor spreken online. Dit is door de beperkingen in de coronatijd zeer actueel.

Algemene methode

Voor theologen/predikanten is het goed om te beseffen dat het boek niet exclusief geschreven is voor toespraken in een kerkelijke setting maar dat het bruikbaar is voor iedereen die zich bezighoudt met spreken. Verwacht dus geen uitleg over exegese of hermeneutiek. Grote winst van deze methode is, dat het je leert bewust na te denken over de factoren die meespelen bij het overdragen van de boodschap en daarbij ook concrete tools in handen geeft.

Boodschap met impact

Al met al kan ik ‘Klink’ aanbevelen voor iedereen die regelmatig spreekt.  En ja, ook voor predikanten die tijdens hun studie misschien vooral geleerd hebben om prachtige theologische vondsten te vinden en te delen. Stoorvogel en Van Vuuren laten zien dat inzichten uit retorica en communicatiewetenschappen je kunnen helpen. Zo kun je de boodschap met impact laten landen bij de hoorder.

N.a.v. Klink / Henk Stoorvogel & Mark van Vuuren / als paperback en als e-book

< Terug