< Terug

Kringmateriaal voor Bidden

In het kader van het kringenproject, heeft De Stads kerk een serie video’s geproduceerd waarin presentator, Theo van den Heuvel, je meeneemt in een gebedsreis samen met Jezus.

Iedere week wordt er een nieuwe video beschikbaar gemaakt om in een kringavond te bespreken. Deze video’s zijn gemaakt aan de hand van het boek BIDDEN | Leren van Jezus, geschreven door Theo van den Heuvel. Het gespreksmateriaal is zo ontwikkeld, dat je het boek in 10 avonden met elkaar kunt behandelen.

Eerste video: Thuis (inleiding en hoofdstuk 1)

De video’s en gespreksvragen zijn bedoeld om te helpen om de inhoud van je persoonlijke tijd met God te overdenken of praktisch te maken.
Toch zijn aanvullende gespreksvragen voor gebruik in kleine groepen onmisbaar: ons gebedsleven is namelijk wel heel persoonlijk, maar het is niet individueel. Ons bidden mag vorm krijgen in het samen optrekken met anderen. Met elkaar delen en van elkaar leren is inspirerend, verrijkend en het maakt de reis bovendien zoveel mooier!

Hoe werkt het?

Elke avond heeft een vergelijkbare opbouw met vier elementen:
•  Allereerst bekijk je samen een kort filmpje ter introductie van de avond of ter aanvulling op de inhoud van het boek.
•  Vervolgens ga je aan de hand van vragen met elkaar in gesprek. Sommige gespreksvragen helpen om verdieping te vinden, andere vragen zijn gericht op reflectie of meer praktisch van aard. Het doel is niet dat elke vraag per se evenveel aandacht krijgt, maar om te komen tot een opbouwend en dynamisch onderling gesprek. (Heb je als groep behoefte aan structuur in tijd om tot een goed gesprek te komen? Spreek dan aan het begin van de avond af hoeveel tijd je wilt besteden aan de vragen en opdrachten die er zijn).
•  Dan is het goed om ruim de tijd te nemen om samen te bidden. Je kunt gezamenlijke gebedstijd houden als besluit van de avond, of ervoor kiezen om op meerdere momenten tijdens het verloop van de avond in gebed te gaan.
•  Als laatste vind je een handreiking om iets uit de avond mee te nemen dat je thuis, met je gezin, vrienden of familie kunt delen. Dat levert vaak verrassende gesprekken op en het helpt je om de dingen die je hebt ontvangen een plek te geven in je dagelijkse levensritme.

Tenslotte, het bijhouden van een dagboek of gebedsschrift is voor veel mensen erg waardevol gebleken in een geestelijke reis als deze. Het op een later moment terug kunnen lezen van je ervaringen, gedachten, beslissingen of indrukken, geeft je vaak verhelderend zicht op de manier waarop Jezus je aan de hand heeft genomen. Ook als je niet zo van schrijven houdt of het je niet zo gemakkelijk afgaat, kunnen een paar krabbels in een notitieboekje op een later moment goud waard blijken te zijn.

Bidden – Theo van den Heuvel

Bidden-Theo van den Heuvel

Wat zei Jezus over bidden? Hoe gaf Hij zijn eigen gebedsleven vorm? Wanneer bad Hij en waar? En waarom is het zo belangrijk om zijn uitnodiging om te bidden van harte te omarmen? Aan de hand van de vier Evangeliën neemt ‘Bidden’ van Theo van den Heuvel je mee in wat wij van Jezus zelf kunnen leren over bidden. Kenmerkend is dat Jezus geen stappenplan geeft, maar een uitnodiging doet om te komen, te kijken en te leren.

< Terug