< Terug

Studiemiddagen voor predikanten

Evenals in voorgaande jaren zal er in 2019 weer een leeskring zijn voor predikanten en andere theologen. Vijf middagen, elke maand een middag, onder leiding van dr. Wim Dekker. Het thema van de leesmiddagen zal ‘Geest van hierboven‘ zijn.
 

Pneumatologie

Centraal staan twee recente boeken over de pneumatologie. Het eerste is van J. Veenhof, De kracht die hemel en aarde verbindt. De identiteit van de geest van God als relatiestichter, KokBoekencentrum 2016. Het tweede is van Willem Maarten Dekker en Andries Zoutendijk, De Geest onderscheiden, KokBoekencentrum 2017.
In beide boeken wordt vaak gerefereerd aan O. Noordmans. Daarom worden er ook een paar centrale stukken uit het Verzameld Werk van Noordmans besproken, die handelen over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Voor zover daar nog ruimte voor is, zal er ook aandacht gegeven worden aan de wending die zich voltrok bij A. van de Beek toen hij zijn eerste boek over de Geest: De adem van God, uit 1987, min of meer herriep en met een nieuwe pneumatologie kwam in Lichaam en Geest van Christus, KokBoekencentrum 2012. De eerste twee boeken leest iedereen. De andere literatuur zal er bij betrokken worden door de studieleider of door leden van de leeskring, die hier een taak op zich willen nemen.
 

Is er voldoende aandacht voor de Heilige Geest en zijn werk

In deze brede oriëntatie gaat het uiteindelijk om de vraag of er in de huidige preken en kerkelijke praktijken binnen de hoofdstroom van de protestantse kerken voldoende aandacht is voor de Heilige Geest en zijn werk. Vanouds werd binnen de bevindelijke stroming van het gereformeerd protestantisme in dit opzicht gesproken van een manco. Nu gebeurt dit met name vanuit de charismatische beweging binnen en buiten deze kerken. Wij willen het ons bij de beantwoording van deze vraag zeker niet gemakkelijk maken. Vandaar de brede oriëntatie met steeds daarbij reflecties op onze eigen kerkelijke praktijken en verkondiging.
 


 

Belangrijke informatie

* Data: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april en 8 mei 2019 van 13.00-16.00 uur
* Locatie: Kerkgebouw de Kandelaar, Nijkerk
* Tarief: € 95,-
* Studiebelasting: in totaal 80 à 100 uur.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: areopagus@izb.nl
 

< Terug