< Terug

Lente in de kerk

Op 21 maart, de eerste lentedag van 2020, vieren we samen de lente in de kerk. En voeden we elkaar met het vertrouwen dat de lente door kan zetten. Hoopvol, realistisch en in het geloof dat God zelfs bergen kan verzetten.

René van Loon

René van Loon is predikant van PKN-wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam en  zijn leven lang al bezig met missionaire vragen en activiteiten. Hij schreef verschillende boeken, waaronder Gaan voor God en Kerk voor de buurt. Op 18 februari 2020 verschijnt zijn nieuwste boek: Lente in de kerk. Impressie van nieuwe en hoopvolle bewegingen. Uit dit boek spreekt zoveel hoop en geloof voor de kerk van Nederland dat het vraagt om een dag van vieren, verlangen en verwachten.

Doe jij mee? Bekijk alle informatie en het programma hier: https://lenteindekerk.nl/


Over Lente in de kerk

Met ‘Lente in de kerk’ schreef René van Loon een bemoedigend boek over hoopgevende ontwikkelingen en nieuw elan in de kerk.We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Dit boek laat zien dat er ook een andere kant is. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit. Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de Fresh Expression of Church in Engeland. Een inspirerend boek voor kerken en christenen.

< Terug