< Terug

Leren onmisbaar voor diaconaal werk

Bert Roor werd geïnterviewd door het Nederlands Dagblad over zijn promotieonderzoek Heilzame presentie. Lees hieronder een deel van dit interview.
Bert Roor deed een promotieonderzoek naar diaconaat en wil kerken helpen talent op dit gebied beter te benutten.
Sinds de eeuwwisseling is er in christelijk Nederland sprake van een missionaire en diaconale opleving. Bert Roor onderzocht op nieuwe vormen van diaconale betrokkenheid in de samenleving een leeromgeving zijn voor orthodoxe protestantse kerken. Hij focust hierbij op de leereffecten voor de missionaire communicatie van kerken in de samenleving.
Diaconaal werk is onmisbaar voor de getuigenis van de kerk in de buitenwereld. Als christenen hun naasten bijstaan, ontstaat vanzelf ruimte om over het geloof te praten.  Christenen kunnen hiervan veel meer leren dan nu het geval is.
Heilzame presentie betekent dat je door middel van diaconaal werk ben je heilzaam voor de ander en op gepaste manier getuigt je van je geloof, maar tegelijk ook zelf dingen leert die voor jou en de gemeente nuttig zijn.
Diaconaal actief zijn kan op diverse manieren. Het kunnen alledaagse handelingen zijn, als een bos bloemen brengen of het huis schoonmaken. Er zijn ook langdurige vormen van diaconaal werk. Bijvoorbeeld het opvangen van pleegkinderen.  Diaconaat is niet speciaal voor ‘doeners’ vindt Roor. Elk mens heeft een diaconale roeping zo kunnen we lezen in Micha 6. En dat heeft altijd een missionaire kant. Iedereen is geroepen om heilzaam present te zijn.
Roor stelt dat je van het diaconaal actief zijn kan leren. Ieder op zijn eigen manier. In zijn onderzoek bestudeerde hij drie verschillende kerken in Veenendaal hoe zij diaconaal werk toepassen en leren van dit werk.  Leren van diaconaal werk  wordt gedaan door te reflecteren op het diaconaal handelen. Het zogenaamde ervaringsleren. Het gaat om het opdoen van ervaringen  in de praktijk en daaruit leren. Dat kunnen incidentele leerervaringen zijn die spontaan opkomen uit het diaconaal handelen maar ook bewust bedoelde (intentionele) leerervaringen. Bewustwording en reflectie versterken het leereffect. Maar ook zonder deze leren mensen van ‘het leven’.
N.A.V. Heilzame presentie / Bert Roor / Boekencentrum /

Andere diaconale boeken

[huge_it_portfolio id=”12″]

< Terug