< Terug

Leven in relaties

Wij mensen zijn geschapen om samen te leven met God en met de ander: binnen huwelijk, gezin, gemeente, vriendschappen en samenleving. Leven is relatie. Relaties kunnen een bron van geluk zijn wanneer ze gedragen worden door liefde. In de praktijk is het echter nogal eens ingewikkelder dan het lijkt. Ds. Paul Visser zet in zijn nieuwe boek Alleen samen in met de relatie die God met ons aangaat. Daarbij komen verschillende aspecten aan de orde. Daarnaast besteedt hij aandacht aan liefdesrelaties die tussen mensen ontstaan en aan relaties in het gezin, in de gemeente en in de samenleving. Op pastorale wijze staat ds. Visser stil bij zowel het begin van een relatie (partnerkeuze) als bij het einde van een relatie, als het tot een breuk komt of als een geliefde overlijdt. In deze video gaat ds. Paul Visser in op leven in relaties.

< Terug