< Terug

Leven zonder lijden?

God, waarom? (Paperback)

‘Ga het lijden niet uit de weg, omarm het. Volg Mij, dan zal Ik je laten zien hoe’ (Markus 8: 35, vertaald uit Eugene Peterson, the Message). Dat vers houdt me vaak bezig. Want hoe langer je leeft, hoe meer mensen je spreekt, hoe meer lijden je tegenkomt. Leven zonder lijden is niet verkrijgbaar – en dat is een pittige erkenning. Je kunt dat verzachten door al het lijden met wonderen weg te willen vechten. Maar dat is eenzijdig en stelt op termijn onoverkomelijk teleur. Ieder mens kent momenten waarop je er niet aan ontkomt het lijden aan te kijken. Omdat je zelf lijdt, of een ander. En dan? Dan komen allerlei vragen op.

Evenwichtig, veelzijdig en diepzinnig

Het is Bert Schroten gelukt om heel compact en leesbaar op vrijwel ál die vragen in te gaan. Ik ben onder de indruk van de evenwichtigheid, de veelzijdigheid en de diepte van zijn boekje. Van tevoren dacht ik: er zijn al zoveel boekjes over lijden… En toch zijn er nauwelijks boekjes zoals deze. Lezen over lijden is vaak zwaar, filosofisch, diep theologisch. Of het is juist heel gemakkelijk, pleasend, pleisterplakkend. Schroten doet de pijn van het thema recht, haalt nergens de scherpte ervan af, maar biedt in elk hoofdstukje hoop. Zo gaat hij verrassend in op de vraag of wij in onze tijd anders lijden dan vroeger. Hij verstaat zijn tijd en laat zien hoe dat ons lijden beïnvloedt. Treffend vond ik hoe hij laat zien hoe ook dingen die wij zelf willen en door God worden toegelaten lijden kan opleveren. Nergens schuwt Bert de spiegel, omdat hij begrijpt dat liefde voor het woord en liefde voor mensen niet betekent dat je moet verzwijgen of verzachten.

Leefbaar en voelbaar

Onze eigen verantwoordelijkheid, onze eigen keuze, onze eigen tekorten, hij schrijft er eerlijk over. Zonder dat dat dan het antwoord wordt waarmee we alle vragen oplossen. Want tegelijk laat hij voluit ruimte voor het waarom en de intense vragen die bij een eerlijke omgang met een almachtig God onmisbaar zijn. Prachtig, hoe hij bijvoorbeeld rond Jozef zowel Gods voorzienigheid (God leidt Jozef naar Egypte om voor Israël te zorgen en Jozef ziet dat zelf ook in) als de menselijke kant (Jozef blijft het gebeuren als ‘kwaad’ benoemen, ook al bewerkt God er het goede mee) overeind houdt. Zijn woorden komen telkens uit Bijbelgedeelten voort, waardoor je als lezer zijn denken mee kunt maken. Ook weeft hij er telkens passende voorbeelden en ervaringen doorheen. Zo worden ingrijpende thema’s en gedachten leefbaar en voelbaar. Elk hoofdstukje eindigt met gespreksvragen en achterin staan liedsuggesties.

Kortom: een boekje over een thema dat ieder mens raakt, in een heel Bijbels-theologisch, evenwichtig én leesbaar kader. Ik ben er blij mee en raadt het ieder van harte aan!

n.a.v. God, waarom? / Bert Schroten / als paperback

< Terug