< Terug

Margriet van der Kooi en het kleine meisje van de hoop


Het is het kleine meisje ‘Hoop’ dat haar grote, verkreukelde zussen ‘Geloof’ en ‘Liefde’ voorttrekt, zegt Margriet van der Kooi in dit filmpje over haar nieuwe boek Het kleine meisje van de hoop.
Er wordt wel gezegd dat mensen niet meer zo gelovig zijn. Dat de kerk en haar Boek versleten zijn. Dat mensen zelf wel kunnen bepalen wat geloof is en dat ze hun eigen goede gevoel in elkaar kunnen knutselen. Maar Margriet van der Kooi ziet als pastor in het ziekenhuis en in de psychiatrie dat mensen een groot verlangen hebben naar stevige ondergrond, naar richting en koers. De God in wie de christelijke kerk gelooft, is een God die spreekt. Vanuit dat vertrouwen spreekt zij met de mensen die op haar pad komen.
Dit boek is een vervolg op het succesvolle Pelgrims en zwervers van Margriet van der Kooi, een ‘rijk, troostrijk en inspirerend boek, geschreven door een begenadigd auteur. Gezegend de zwerver of pelgrim die zo’n mens op zijn of haar weg ontmoet.’ – Friesch Dagblad. In Het kleine meisje van de hoop doet de auteur opnieuw verslag van bijzondere ontmoetingen en gesprekken en laat ze iets doorklinken van de manier waarop we hierin Gods stem kunnen verstaan.
 
 

< Terug