< Terug

Meer ruimte voor vrouwen in de kerk

Joël Boertjens Allen voor Eén klein
allen voor een joel boertjens

‘Met een voorwoord van Ruben Flach, directeur van stichting Opwekking.’

Welkom!

Wat is Gods visie op de rol van vrouwen in de kerk van Jezus en hoe werkt dat uit in zijn koninkrijk? Deze vraag trof me steeds opnieuw en ik besloot om op ontdekkingsreis te gaan. Wat als de Schepper zou hebben bedacht en bedoeld dat ook vrouwen hun onderwijzende en leidinggevende capaciteiten zouden mogen inzetten? Of nog verstrekkender: Wat als dit een essentiële bouwsteen zou betreffen, van begin af aan?

Ga jij mee op ontdekkingstocht?

Hartelijke groet,
Joël Boertjens

Voorganger van Baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam. Mensen in aanraking brengen met Jezus, dat is zijn passie.

Joël Boertjens over Allen voor Eén

In de media

Groot Nieuws Radio
Lukas Kramer in gesprek met Joël Boertjens

Digitale Pinksterconferentie 2020
In gesprek met Paulien Vervoorn

Nederlands Dagblad
In gesprek met Eline Kuiper

Klik hier om het artikel te lezen.

****

Andries TV
In gesprek met Andries Knevel

Klik hier om de uitzending te bekijken.

****

In gesprek met Jan Wolsheimer van MissieNederland

Klik hier om de podcast te beluisteren.

****

In gesprek met Jeffrey Schipper van CIP

Klik hier om de uitzending te bekijken.

Recensie van Jan Wolsheimer

Toen in onze kerk, waar ik als voorganger werkte, de eerste vrouwelijke spreker haar van God gegeven talent mocht inzetten werden er door de aanwezige vrouwen heel wat tranen weggepinkt. Het voelde voor hen als een stukje gerechtigheid dat na al die jaren van theologische discussies er eindelijk werd erkend dat zowel mannen als vrouwen kunnen onderwijzen in de gemeente van Christus. Die emotie raakte me erg en deze zal ik niet snel vergeten. 

In zijn boek Allen voor één weet Joël Boertjens op inspirerende wijze vorm te geven aan zijn gevoel van onrecht met betrekking tot de achtergestelde positie van de vrouw in de kerk. Vanuit een diepe gedrevenheid voor de waarheid en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot zijn roeping als voorganger gaat Boertjens diep in op deze voor veel kerken nog steeds moeilijke materie. 

Wat opvalt is dat Joël niet alleen de zogenaamde zwijgteksten bespreekt, maar vanuit deze teksten een prachtige bijbels-theologische lijn neerzet die een bijzonder mooi zicht op het vrijmakende werk van de Heer Jezus laat zien. Het is goed te merken dat Boertjens erg veel tijd heeft genomen om zijn onderwerp zeer goed te bestuderen en dat komt de inhoud van het boek ten goede. 

Boertjens laat zien hoe belangrijk het is om veel werk te maken van de historische context waarin de teksten zijn geschreven en komt daarbij tot een aantal boeiende inzichten als hij de lezer meeneemt in de wollige retoriek die Paulus gebruikt in een aantal van zijn brieven. Hij opent daarbij vensters die een helder licht werpen op de (soms best ingewikkelde) teksten waarbij hij verdedigt dat Paulus zowel in Korinte als in Efeze gedrag corrigeert dat invloedrijke vrouwen publiekelijk vertonen. Omdat zij misbruik maken van de geboden baanbrekende vrijheid. Volgens Boertjens is dat een paardenmiddel wat nodig is in deze specifieke situatie. 

Op geen enkele wijze wekt Boertjens de indruk dat hij marchandeert met de bijbelteksten omwille van de liberale Amsterdamse cultuur waar zijn kerk deel van uitmaakt. Integendeel zelfs! Hij schrijft zelfs dat de tragiek met betrekking tot de visie op de vrouw niet is dat de wereld de kerk binnendringt, maar dat de kerk al veel eerder de Jezusrevolutie heeft losgelaten. Stevige woorden die op logische wijze voortvloeien uit het goed gefundeerde betoog wat hij in zijn boek zorgvuldig opbouwt. 

Ondanks dat het boek diep ingaat op de grondtekst, de historische context en de historische betekenis van bijbelteksten is het Boertjens gelukt om een heel leesbaar boek te schrijven wat voor de gemiddelde christen goed te lezen is. De door Joël gebruikte voorbeelden uit zijn eigen kerkelijke context zijn herkenbaar en brengen de soms ingewikkelder passages dichtbij de lezer. Het is verrassend dat de omvang van het boek bescheiden maar toch compleet is. Dat is een kracht die je in weinig boeken aantreft. 

Dit boek is een aanwinst voor de kerk in Nederland!

Hartelijke groet,

Jan Wolsheimer
Directeur / General director MissieNederland


Reacties op Allen voor Eén

Henk Stoorvogel, Voorganger Vrije Evangelisatie Zwolle, International CEO 4M

‘Wat heeft Joël Boertjens een prachtig boek geschreven! De urgentie en passie druipen van de pagina’s af, terwijl hij tegelijk een diep doorwrochte en intelligente beschouwing geeft op de belangrijkste Bijbelteksten over de rol van vrouwen en mannen in de kerk. Het is een boek vanuit de wortels van de theologie en de kerkgeschiedenis, helemaal voor deze tijd. Laten we dit boek zorgvuldig lezen en samen gaan dóen, zodat er een nieuw tijdperk in gemeenteontwikkeling aanbreekt.’

Kees Kraayenoord, Voorganger Mozaiek0318, Worship Leader

 ‘Geregeld wordt ons gevraagd naar de positie van de vrouw in onze gemeente. Wij geloven dat vrouwen net als mannen door Jezus worden geroepen om samen zijn Koninkrijk handen en voeten te geven, samen kerk te zijn. Dit is geen ‘meegaan met werelds denken’, maar juist de revolutie die Jezus begonnen is, voortzetten. Joël Boertjens daagt de kerk van Nederland vol passie en vanuit een uitgebreid theologisch onderzoek uit om onze mening te herzien over vrouwen op de kansel en vrouwen in leiderschap van de kerk. Als vrouwen dit niet mogen, doen we onszelf, de kerk en haar grondlegger tekort. Een schurend en uitdagend boek en een absolute aanrader.’

Andries Knevel, Theoloog, Radio- en televisiepresentator Evangelische Omroep

‘Welke rol mogen vrouwen in de kerk spelen? In welke bediening mogen ze staan? Hoe mogen ze hun gaven benutten? Joël bespreekt bekende teksten, maar veel meer laat hij zien hoe bevrijdend het evangelie in de eerste eeuwen voor vrouwen heeft gewerkt. Dat heeft me opnieuw verrast en aan het denken gezet. En lastige teksten? Die laat hij staan. Maar de hoofdlijn is voor hem duidelijk. Daarin vind ik dit boek overtuigend.’

Paulien Vervoorn, Spreker, Auteur, Trainer Geloofwaardig Spreken

‘Wat is Gods visie op de rol van vrouwen in de kerk?’ Joël Boertjens vroeg het zich af toen hij startte als voorganger. In zijn antwoorden van de afgelopen jaren lees je verrassende achtergrondinformatie bij Bijbelgedeelten over de rol van de vrouw. Door zijn persoonlijke voorbeelden onderstreept hij zijn pleidooi voor vrijheid en ruimte. Een aanrader voor iedereen (m/v) die wil weten hoe vrouwen hun talent kunnen inzetten in de kerk.’

Prof. Dr. Stefan Paas, Hoogleraar Theologische Universiteit Kampen en Vrije Universiteit Amsterdam

‘Joël Boertjens presenteert in dit boekje een sterk pleidooi voor een kerkelijk leiderschap van vrouwen en mannen. Hij doet dit met een vlotte pen, op basis van zorgvuldige studie, en vanuit een orthodoxe bijbelvisie. Dit boek verdient een breed lezerspubliek.’

Dr. Almatine Leene, Predikant Nederduitse Gereformeerde kerk in Stellenbosch, Onderzoeker Universiteit van Stellennosch, Docent Hogeschool VIAA Zwolle

‘Het boek van Joël Boertjens leest makkelijk omdat hij je stap voor stap meeneemt door lastige bijbelpassages en ze in hun context heel helder uitlegt. Het boek levert een belangrijke bijdrage in de gesprekken over het werk van mannen en vrouwen in Gods koninkrijk: ik hoop van harte dat zijn uitkomsten in de praktijk worden uitgevoerd!’

Prof. Dr. Henk Bakker, Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, Docent Baptisten Seminarium en Christelijke Hogeschool Ede

‘Joël Boertjens doet een gepassioneerde en doordachte oproep om de rol van vrouwen in de kerk niet anders te zien dan die van mannen, en voert daar sterke argumenten voor aan. Complimenten voor deze krachtige aanzet voor een discussie binnen de Baptisten achterban en daarbuiten.’

Dr. Miranda Klaver, Assistent-professor en leidinggevende onderzoeksplaats Vrije Universiteit Amsterdam

‘Voor evangelische en andere orthodoxe christenen is de vraag naar de positie van de vrouw in de kerk nog steeds een ‘hot issue’. Joël Boertjens gaat de uitdaging aan om lastige bijbelpassages over vrouwen zowel exegetisch, narratief en vanuit een theologie van de Geest te bestuderen.  Voor wie geen genoegen neemt met overbekende standpunten biedt dit boek een uitdagend perspectief om de Geest te laten waaien door ieder de ruimte te geven voor de positie die God hen toevertrouwd.’ 

Jan Pool, Spreker, Auteur, Leider Heartlink

‘Te lang is de kerk het werk van mannen geweest, en er ligt nog een terrein braak om vrouwen vrij te zetten in hun unieke roeping. Dit prachtig geschreven boek van Joël zal hier zeker een bijdrage aan leveren.  Alhoewel ik het niet in alles met hem eens ben heb ik het met veel plezier en nieuwsgierigheid gelezen. Joël heeft grondig onderzoek gedaan en onderbouwt zijn visie op kundige wijze. Een aanrader wat mij betreft!’

Bestel snel

< Terug