< Terug

Meevoelen en kansen zien

In dit sympathieke boek, Vitaal gemeente-zijn, laat een ervaren evangelist in de grote Hervormde Gemeente Veenendaal in zijn missionair-diaconale keuken én in zijn hart kijken. Nico Grijzenhout laat ons meevoelen hoe hij enerzijds lijdt onder het toegenomen individualisme, de vrijblijvendheid, de onbereikbaarheid van vele gewone mensen, de nadelen van een grootschalige gemeente en anderzijds hoe hij al kijkend naar de nieuwtestamentische gemeenten nieuwe kansen ziet om medemensen met het Evangelie in contact te brengen.

Vitaal gemeente-zijn (Paperback)

Je hoort zijn hartenkreet: laat het Evangelie doorwerken in het gewone dagelijkse leven juist via de gewone sociale contacten en netwerken die ieder christen heeft. Verlies je niet in wat de kerk  als instituut kan organiseren, maar zoek het vooral in kleinschalige huisgemeenten of buurtkringen waar samen de Bijbel gelezen wordt en waar vaak samen gegeten en het avondmaal gevierd wordt. Dit vereist oprechte en goede  leidinggevenden, die toegerust worden door bekwame ambtsdragers. Je proeft in dit boek de achtergrond-spanning tussen de waarde van het nog vertrouwde, grootschalige, institutionele en het spontane, het kleinschalige, het omzien naar elkaar.

Grijzenhout legt vooral de vinger bij de kloof die is ontstaan tussen alles wat de kerk organiseert en het leven van alle dag te midden van je buren, je collega’s op het werk en je familieleden en kennissen.  Het zijn twee aparte, gescheiden werelden geworden, waardoor de redding van mensen wordt belemmerd. Het roer moet dus om. Maar hoe? Je voelt de spanning tussen het charismatische en het ambtelijke. Hij wil ze niet tegen elkaar uitspelen, maar je wordt nieuwsgierig hoe zijn verlangen in het gemeenteleven en het concrete leven van alledag gestalte kan krijgen of ook helaas vast kan lopen. ‘Hoe concreter hoe beter’ zou dit boek nog spannender en breder toepasbaar gemaakt hebben. Gespreksvragen en aangereikte bijbelgedeelten helpen bezinning en gedurfde experimenten gelukkig op gang. Wie pakken deze handschoen op? 

n.a.v. Vitaal gemeente-zijn. Lessen uit de praktijk van de nieuwtestamentische gemeenten / Nico Grijzenhout / als paperback en e-book

< Terug