< Terug

Woord vooraf uit 'Midden in het leven'

Gisteren (24 september) verscheen Midden in het leven van Margriet en Kees van der Kooi met centraal de vraag ‘Wat mogen we verwachten na de dood?’ Een boek voor gelovigen en ongelovigen, zoekers en twijfelaars, binnen en buiten de kerk. Lees hier het voorwoord.

Woord vooraf

midden in het leven

Toen Nico de Waal, uitgever van KokBoekencentrum ons vroeg te schrijven over christelijke toekomstverwachting en hoe dat in heden uitwerkt, keken wij elkaar aan en vroegen ons af of in onze tijd een boek over dit thema in een behoefte zou voorzien. Inderdaad, de derde afdeling van de Apostolische Geloofsbelijdenis eindigt ermee: ‘Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.’  Misschien zou het van belang zijn voor een handvol gelovigen en zoekers. Maar daarbuiten? Twee minuten later dachten we er al anders over. Een van ons had net de uitvaart geleid van een jonge vrouw die zich verdronken had. Het familiegesprek over wat haar in dat donkere water tegemoet was gekomen, of dit bittere einde zonder hoop was, of dat voor haar meer verwacht mocht worden, was met hartstocht  gevoerd. Het waren oude woorden uit een psalm geweest die een kompas bleken: `Al zei ik: Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.’ [1] Een kompas zowel voor het denken over haar laatste uren als ons afblijven daarvan. `Heilige grond, dat is niet meer van ons,’ hadden we elkaar voorgehouden.

De vraag wat we mogen hopen en verwachten blijft echter niet beperkt tot zulke situaties, ze hoort bij het leven zelf. Het is een vraag van gewone mensen, binnen en buiten de kerk, van gelovigen en ongelovigen, van zoekers en twijfelaars. In dit boek gaan wij op die vragen in. We laten zien dat de antwoorden die je geeft niet enkel betrekken hebben op ‘later’. Wat we hopen en verwachten heeft effect voor hoe we leven. Die toekomst is namelijk niet alleen voor later, ze is volgens het christelijk geloof nu al begonnen, midden in het leven dus. Die toekomstverwachting leidt niet af van het leven hier en nu, maar geeft mensen moed en zin om te leven, verantwoordelijkheidsbesef om Gods handlanger te zijn om zijn aarde te helpen bewaren en vertrouwen te oefenen in zijn toekomst. Die verwachting overglanst het bestaan.

Niet alle vragen en thema’s die behoren bij de laatste dingen of de eschatologie komen aan de orde. Dit is geen leerboek, het is een boek om taal en richting te geven, om een gelovige omgang met onze broosheid te oefenen. Ontmoetingen met mensen worden afgewisseld met een thematische behandeling van enkele onderwerpen. We putten uit ervaringen die we persoonlijk en in ons professionele leven opdeden. De ene auteur heeft jarenlange ervaring als ziekenhuispastor en coach, de ander als gemeentepredikant en hoogleraar systematische theologie.

Warns, juli 2019

[1] Psalm 139: 11-12.


midden in het leven

Midden in het leven

Midden in het leven van Kees en Margriet van der Kooi is een theologische verkenning van de christelijke toekomstverwachting. Is met de dood alles uit? Kunnen we over die grens heen iets zeggen, of weten we er niets van en is het beter te zwijgen? Als God het geheim van de wereld is, dan biedt zijn trouw een perspectief van hoop. Dat zet de levens van mensen in al hun glorie en misère in het licht van Christus, en zet de geschiedenis van onze kosmos in al zijn radicale eindigheid in het licht van een even radicale nieuwheid. Een boek voor gelovigen en ongelovigen, zoekers en twijfelaars, binnen en buiten de kerk.

< Terug