< Terug

Naar Pinksteren: dag 11

1 Korintiërs 12:4-6, 11
De Geest deelt uit
‘Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil.’ Paulus houdt van helder onderscheiden. Hij zet de diverse uitingen van de Geest nu eerst op een rij. Het gaat volgens hem om a. gaven, b. dienende taken, en c. bijzondere krachten.
Van de gaven noemt hij er hier negen. Hij legt er de nadruk op dat het gaven van de Geest zijn. Bij het woord dienende taak of bediening moet je denken aan diverse taken, ambten en functies waarvoor je door Jezus geroepen of aangesteld kunt worden in zijn gemeente. Bij krachten denkt de apostel aan God de Schepper. Daarbij kun je denken aan bepaalde positieve machten, invloeden en werkingen tot in het fysieke toe.
Uitdeler van alles is de Geest. Altijd dezelfde, maar kennelijk voorzien van heel veel mogelijkheden die Hij toedeelt aan wie Hij wil. Toedelen is een heel mooi woord. Je hebt weinig aanleg of opleiding? De Geest deelt uit!
Iedereen is nodig. De Geest is niet een trainer, die maar een beperkt aantal mensen nodig heeft. Zes of twaalf en de rest naar de reservebank of de tribune verwijst. De Geest is meer een schoolmeester die een toneelstuk organiseert en voor elk kind van de klas een rol heeft. Alle kinderen laat hij meedoen. En elk kind krijgt een taak. En zo is iedereen gevraagd.
De Geest schakelt iedereen in. Wat is uw taak?
Bron: Drs. Pieter L. de Jong, 50x de Heilige Geest

< Terug