< Terug

Nieuwe boeken (april 2016)

Iedere maand verschijnen er weer nieuwe boeken op het gebied van theologie, homiletiek, kerk, spiritualiteit of geloof. Op het blog van PreekWijzer vind je maandelijks een overzicht van enkele nieuwe lezenswaardige titels die net of binnenkort in de boekhandels liggen.

Preken, Tim Keller (Uitgeverij Van Wijnen)

Koop dit boek

Tim Keller heeft in de loop der jaren bewezen dat hij bij uitstek deskundig is als het gaat om het overbrengen van het christelijk geloof, of het nu vanaf de kansel is of bij een kop koffie in een persoonlijk gesprek. De meeste christenen – inclusief geestelijk leiders – hebben er moeite mee om zo over hun geloof te spreken dat de kracht van de blijde boodschap erin doorklinkt. Tim Keller staat bekend om zijn verhelderende, nuchtere preken en toespraken, die de mensen helpen om zichzelf te leren kennen, Jezus te ontmoetenen naar Gods woord te leven.

In dit nieuwe boek, een toegankelijk geschreven gids voor dominees, voorgangers én gemeenteleden, leert Keller zijn lezers hoe ze de christelijke boodschap van genade aan kunnen bieden met meer betrokkenheid, hartstocht en mededogen.

Luther Verzameld (Uitgeverij Kok)

Koop dit boek

‘Luther verzameld’ is een belangrijk werk voor Refo500, de herdenking van 500 jaar protestantisme. Het bestaat uit twee delen Verzameld Werk van Maarten Luther, geselecteerd door Herman Selderhuis. In deze ruime, representatieve selectie, die de volle breedte van Luthers oeuvre beslaat, zijn geschriften te vinden die niet eerder in het Nederlands verschenen zijn. De reformator uit Wittenberg werd in de Nederlanden al heel vroeg gelezen en dat is de eeuwen door zo gebleven. Deze tweedelige editie wil graag helpen het werk van Luther toegankelijk te maken vanuit de overtuiging dat hij ons ook nu nog steeds veel te zeggen heeft. De volgende vertalers werkten aan deze uitgave mee: André Bas, Wim van Beek, Joop Boendermaker, Christa Boerke, Karla Boersma, Ad van der Dussen, Willem-Jan van Gent, Kees de Groot, Gerard den Hertog, Sabine Hiebsch, Maarten Kater, Michael Mulder, Tineke Noort, Frank van der Pol, Mans Raveling, Herman Selderhuis, Cees-Jan Smits, Theo van Spanje, Herman Speelman, Daniël Timmerman, Fianne de With, Hugo van Woerden en Klaas Zwanepol.

Waar de morgen gloort en de avond daalt, Jan Groenleer (Uitgeverij Boekencentrum)

Koop dit boek

Dit boek bevat invallen, weloverwogen gedachten en exegetische opmerkingen bij de lofzangen van Zacharias, Maria en Simeon. Deze cantica worden besproken vanuit de context van het getijdengebed in de kloosters.

9789085250531Gebeden voor elke dag (Jongbloed)

Koop dit boek

Dit prachtig vormgegeven boek bevat gebeden voor elke dag en voor verschillende gelegenheden in het dagelijks leven. Deze gebeden zijn opgeschreven voor mannen en vrouwen uit elke laag van de samenleving. De gebeden bieden inspiratie voor het geloofsleven van iedereen.


De orthodoxe ketter, Peter Rollins (Skandalon)

Koop dit boek

Humoristisch, vol ernst, provocerend en verwarring zaaiend, zo wil Rollins de lezer in zijn leven raken. De orthodoxe ketter is geen theologisch betoog, dit zijn heerlijke verhalen die ontregelen, inspireren en ons kunnen veranderen.
De parabels van Jezus tonen volgens Peter Rollins bij uitstek wat het christelijk geloof doet. Het zijn vreemde verhalen die luisteraars en lezers uit hun comfortzone halen. Zij breken onze wereld af om onze ogen te openen voor iets nieuws.
In de geest van Jezus’ parabels schreef Rollins enkele transformerende en ‘onmogelijke’ verhalen. Daarin verplettert Rollins de gedachte dat het christelijke geloof iets statisch en systematisch is en toont hij hoe radicaal authentiek geloof is. God is niet te vangen in talige geloofswaarheden, waarheid kan alleen worden geleefd. Geloven toont zich in betrokkenheid. Pas als de gelovige de gebrekkige wereld omarmt, omarmt hij God.


Van hart tot hart, J.H. Mauritz en L. Terlouw (Uitgeverij Den Hertog )

Koop dit boek

In de gemeente zijn tal van pastorale situaties. Huisbezoeken, ziekenbezoeken, gesprekken met jongeren en mensen met geestelijke vragen en levensvragen. De predikant, ouderling of pastoraal werker probeert tijd te reserveren voor een gesprek. Een goed gesprek is een dienst aan de medemens, legt verbinding met het Woord, en begint met luisteren. De woorden die volgen, mogen woorden zijn van troost, onderwijs of bemoediging. Mensen ervaren in kwetsbare situaties het pastorale gesprek als liefdevolle zorg.Het voeren van een goed pastoraal gesprek is niet altijd gemakkelijk. Echt luisteren en de juiste vragen stellen vraagt een actieve betrokkenheid van de ouderling of predikant. Hoe kan het gesprek echt een gesprek van hart tot hart zijn? Hoe kan het heilzaam zijn voor de pastorant? Welke gespreksvaardigheden zijn onmisbaar in een pastoraal gesprek?
De serie ‘Pastoraal bekeken’ biedt een praktische en concrete benadering van pastorale thema’s. Ieder deel bevat feitelijke informatie, pastorale bezinning en duidelijke adviezen. De serie staat onder redactie van J.H. Mauritz en ds. L. Terlouw.

< Terug