< Terug

Nieuwe boeken (oktober 2016)

Iedere maand verschijnen er weer nieuwe boeken op het gebied van theologie, homiletiek, kerk, spiritualiteit of geloof.
Op het blog van PreekWijzer maandelijks een overzicht van enkele nieuwe lezenswaardige titels die net of binnenkort in de boekhandels liggen.

 

Bidden in het besef van Gods tegenwoordigheid Bidden - Gerrit Immink
Gerrit Immink

In onze seculiere tijd is God voor veel mensen nietszeggend geworden. Toch roepen gelovigen hem hartstochtelijk aan en beleven ze de nabijheid van God.
Wat doet bidden met ons mensen? Welke rol speelt het gebed in het Oude en Nieuwe Testament? En spreekt God nog steeds?
Immink gaat uitgebreid in op het menselijk besef van Gods tegenwoordigheid en op de verschillende manieren waarop God blijk kan geven van zijn aanwezigheid en kracht.
Het boek is geschreven in de overtuiging dat bidden je goed doet.

Koop dit boek

 

Ruimte voor gebrokenheid. Plaats voor lijden in deRuimte voor gebrokenheid. Léon van Ommen. eredienst
Léon van Ommen

Er is in de kerkelijke liturgie weinig aandacht voor het lijden van mensen. Maar juist in de kerk is er de behoefte aan erkenning en troost.
Léon van Ommen neemt je mee naar de plaats van verdriet, rouw en klagen in de Bijbel. Hij onderstreept het belang van onderlinge gemeenschap, de rol van de voorganger, de functie van avondmaal/eucharistie en nieuwe rituelen.
Met veel voorbeelden uit de praktijk en handvatten voor predikanten, priesters, ambtsdragers en aanbiddingsleiders.

Koop dit boek

 

Boonstra. Omgang met de bijbeltekst in de preek.Omgang met de Bijbeltekst in de preek. Een empirisch homiletisch onderzoek
Pieter Boonstra

Hoe gaat een predikant in de preek om met de Bijbeltekst? In de homiletische en hermeneutische literatuur is uitvoerig nagedacht over deze vraag. De auteur geeft hiervan een overzicht. Om ook de praktijk in beeld te brengen, analyseerde hij achttien preken van negen predikanten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daaruit blijkt dat in de praktijk vier fenomenen te onderscheiden zijn: perspectiveren, kenschetsen, contemporiseren en gericht aanspreken.Die fenomenen werpen een nieuw licht op homiletische discussies op het gebied van autoriteit, relevantie, heilsgeschiedenis en beweging in de preek. (Dit is een handelseditie van een proefschrift.)

Koop dit boek

Filosofencover-filosofen op de kansel. Negen wijsgeren en de bijbel, een ontmoeting
Margreet Klokke en Rienk Lanooy

Wat gebeurt er als Sartre het gesprek aangaat met Paulus, Socrates met Jezus, Nietzsche met Mozes? Het gaat bruisen, want meteen worden grote levensvragen aangesneden, zoals: wat is vrijheid, wie ben je in relatie tot de ander en wat is zinvol leven. In de negen essays (‘preken’) en gebeden komen bijbelverhaal en filosofie door hun ontmoeting in een nieuw licht te staan.
Aan bod komen de filosofen Socrates, Plato, Augustinus, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Sartre en Arendt.

 

 

 

 

< Terug