< Terug

Tweede meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

In ons leerboek besteden we vrij veel aandacht aan de prolegomena, de inleidingsvragen dus. We hebben hierover in het verleden samen al heel wat afgepraat, maar zouden jullie mening wel willen hebben. Wat wij doen, het valt al te zien aan de hoofdstukindeling – lijkt op een mix tussen de manier waarop Barth de prolegomena beschouwde en tegelijkertijd een oudere visie op prolegomena. We behandelen de triniteitsleer voorafgaande aan de godsleer. Nergens kunnen we algemeen over God praten. Tegelijkertijd zetten we in hoofdstuk 2 in met een behandeling van al de domeinen of velden waar de christelijke godservaring naar kan verwijzen. Dat komt, zo hopen we, de behoefte tegemoet, om concreet aan te geven waar het christelijk geloof zich mee voedt. Maar ook hier al, in hoofdstuk 2, praten we in feite vanuit het christelijk geloof, dus vanuit een deelnemersperspectief. We hebben zelfs even overwogen om het onderwerp ‘kerk’ daarom helemaal vooraf te laten gaan, om duidelijk te maken dat alle christelijk spreken over God in feite gebeurt onder beslagname van de openbaring.
Nog een vraag die we bij de prolegomena tegenkwamen. Berkhof gaat sprongsgewijs van het fenomeen religie naar de openbaringsreligies. Wij verlaten die positie. Het fenomeen religie is niet so wie so de dichtste buur of grensovergang naar christelijk geloof. Of zitten we er dan helemaal naast in deze tijd van grote aandacht voor religies en religiestudies?

Noot van de uitgever
U kunt hieronder een reactie achterlaten. We stellen constructieve reacties zeer op prijs. Onder de inzenders verloten we twee exemplaren van de Christelijke dogmatiek – een inleiding. De komende weken zullen beide auteurs regelmatig een ‘meedenkblog’ plaatsen op Theoblogie naar aanleiding van hun nieuwe uitgave.

< Terug