< Terug

Hoe vertrouw je op je gevoel?

Vertrouw op je gevoel. Dat kan soms nog best lastig zijn. Volgens Nikolaas Sintobin is het mogelijk om te leren hoe je goede keuzes maakt. In zijn nieuwe boek Vertrouw op je gevoel gaat hij hiervoor te rade bij Ignatius van Loyola. Volgens hem moet je vertrouwen op je gevoel. Maar hoe kan je uit je ervaring leren wat belangrijk is voor jou? Hoe heeft Nikolaas Sintobin dit zelf geleerd?

Sleutel tot geluk

Nikolaas Sintobin heeft een korte carrière als advocaat en assistent aan de KULeuven gehad, en is in 1989 jezuïet geworden. Hij heeft internationaal zijn opleiding gevolgd en gedurende een tiental jaren lesgegeven aan verschillende jezuïetencolleges. Om het kort te stellen heeft hij ruime ervaring als geestelijk begeleider en vormingswerker. Nu is hij ook online te vinden als internetpastoraat en actief blogger. ‘Sinds ruim dertig jaar ben ik jezuïet. Als jonge man leefde ik vooral vanuit mijn hoofd. Dat verstand kon mij echter niet de richting aanwijzen van het geluk in mijn leven. Dat heeft de ignatiaanse spiritualiteit mij wel geleerd. Ik heb op 14 plaatsen gewoond in 5 verschillende landen. Ik ben omgegaan met heel verschillende mensen: van daklozen en drugsverslaafden, over monniken tot politieke en economische leiders.

Wat mij daarbij het meest opgevallen is dat al die mensen, hoe verschillend ook, zo op elkaar gelijken. Ze verlangen allen, soms hopeloos en tegen beter weten in, om geliefd te worden en zin te geven aan hun leven. Dat is voor mij niet anders. Het is mijn diepste verlangen en drijfveer om het geluk dat mij in de schoot is geworpen, te delen met anderen. Om zoveel mogelijk mensen sleutels aan te reiken om zelf te ontdekken tot welk geluk zij geroepen zijn en hoe ze de weg daarheen kunnen vinden’ aldus Sintobin.

Nauwe verbinding

In Vertrouw op je gevoel schrijft Sintobin over hoe zijn wijze van leven verbonden is met het christelijk geloof, deze nauwe binding heeft zich ook geuit in zijn leven en carrière. ‘Het Evangelie doet me geloven dat mensen geschapen zijn voor de vreugde en dat God klaarstaat om hen te helpen in hun zoektocht naar die vreugde. Dit probeer ik in mijn leven elke dag zelf bewust toe te passen, ongeacht welke de taak is die ik die dag heb.

Ik heb het ongelofelijke geluk dat ik, als jezuïet, ben vrijgesteld om dag in dag uit middelen te bedenken om die vreugde en de rust die ermee gepaard gaat ook voor andere mensen toegankelijk te maken. Ik geloof dat God dat geluk niet voorbehouden heeft enkel voor christenen, laat staan voor christenen van één welbepaalde kerk. Daarom kies ik ervoor om inclusief te werken: de boeken die ik schijf, de video’s en podcasts die ik maak probeer ik zo vorm te geven dat alle “mensen van goede wil” ermee gebaat kunnen zijn. God houdt immers evenveel van alle mensen!’

De rol van spiritualiteit

Ignatiaanse spiritualiteit speelt ook een grote rol in het leven van Sintobin en heeft hem uiteindelijk tot Vertrouw op je gevoel gebracht. ‘Sinds meer dan 30 jaar zet de ignatiaanse spiritualiteit mijn leven op zijn kop. Ze leert me om mijn gewone, dagdagelijkse ervaring ernstig te nemen. Daarin immers kan ik, steeds opnieuw, God op het spoor komen en zijn, doorgaans erg discrete, uitnodigingen om ten volle te leven. Meer in het bijzonder biedt die spiritualiteit mij een pedagogiek aan waarbij zowel de gevoelens, het verstand als de wil hun plaats krijgen bij het maken van keuzes.

Belangrijk is ook de aanname dat ik als mens geroepen ben een leven lang te groeien, in elke etappe van mijn leven. Samengevat, de ignatiaanse spiritualiteit nodigt mij uit en geeft me instrumenten om bewuster in het leven te staan en om, in verbondenheid met God en met mensen, steeds weer op zoek te te gaan naar geluk’.

Vertrouwen op je eigen gevoel

Maar hoe vertrouw je nou op je eigen gevoel? Sintobin geeft zelf aan dat de belangrijkste stap voor hem was en blijft zijn keuze om jezuïet te worden. ‘Ik had, als jonge man, alle mogelijke scenario’s bedacht hoe ik mijn leven vorm kon geven. Kloosterling en priester worden maakte daar geen deel van uit. Helemaal niet.

Toch heb ik daar op 26-jarige leeftijd voor gekozen. Het was, tot mijn grote verbazing, mijn gevoelservaring die richting aanwees. Het was een godsgeschenk dat ik geleerd had om, in het bijzonder vanuit gebed met de Bijbel, te luisteren naar wat er zich afspeelde in mijn hart. Daardoor heb ik in 1989 die stap kunnen zetten. Dat vertrouwen en geloof hebben zich de voorbije 30 jaar verder verfijnd en versterkt. De intuïties van Ignatius van Loyola, ook al zijn ze 500 jaar oud, zijn gewoonweg fenomenaal en uitermate actueel. Ze blijven voor mij een schat waaruit ik blijf putten om het Evangelie van Jezus toegankelijk en betekenisvol te proberen maken, voor mezelf en voor mijn medemensen.’

Methode voor mensen van vandaag

‘De meeste mensen die ik ken gebruiken vaak hun intuïtie bij het maken van keuzes. Met andere woorden, ze laten zich leiden door hun gevoelens. Dit geldt zowel voor hun persoonlijk als voor hun professioneel leven. Probleem hierbij is dat dit vaak onbewust gebeurt. Gevolg is dat dit meer dan eens behoorlijk chaotisch verloopt of dat die gevoelens met hen op de loop gaan op een wijze waar ze achteraf niet blij mee zijn. Dit boek helpt om wat je in de praktijk vaak al doet op een bewuste en daardoor “verstandiger” wijze te doen.

Mijn boek biedt een beproefde methode aan voor mensen van vandaag. De honderd praktische voorbeelden maken het herkenbaar en makkelijk toe te passen. Bovendien heb ik het boek zo geschreven dat zowel christenen als anders- of niet-gelovigen er zich kunnen door laten inspireren. Of je leerkracht bent of advocaat, verpleegster of bankier, student of gepensioneerd, christen of zoekend, ik hoop dat allen voordeel kunnen halen uit dit handboek.’

N.a.v. Vertrouw op je gevoel / Nikolaas Sintobin / als hardcover en als e-book

< Terug