< Terug

Online Avondmaal vieren: Ja of nee? En hoe dan?

Nu duidelijk is geworden dat vieringen en kerkdiensten voorlopig niet op de gebruikelijke manier doorgang kunnen vinden, en de Stille Week bijna aanbreekt, is (in protestantse kring) een discussie ontstaan of en hoe je Avondmaal kunt vieren als je als gemeente niet bij elkaar kunt komen om brood en wijn te delen.

Een kort overzicht van opvallende bijdragen aan de discussie:

Vier het avondmaal niet digitaal nu, daarmee sla je de plank mis

Marcel Barnard en Mirella Klomp, docenten liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologisch Universiteit, pleitten in Trouw voor een Avondmaals ‘vasten’.

‘De gemeenschap is nu juist iets anders dan ieder thuis met zijn eigen broodje of cracker op de bank en je device in de hand. En de vredesgroet in de avondmaalliturgie is een concrete handdruk, omhelzing of zelfs ‘heilige kus’ – iets anders dan digitaal zwaaien. Dat het coronavirus het nu onverantwoord maakt zo lijfelijk met elkaar om te gaan, is de pijn die we voelen moeten.’

Lees het hele artikel

Avondmaal vieren tijdens de coronacrisis: kan dat en hoe?

Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, deelt via zijn blog een brief, waarin hij aangeeft dat het heel respectabel is om serieus te nemen dat het Avondmaal iets van de hele gemeente is en een lichamelijk iets. Dat is ‘niet te repareren met een easy fix via een online oplossing’.

‘Dat mag allemaal waar zijn, maar ons verlangen naar het sacrament als de gemeenschap met het lichaam en bloed van de Heer kunnen we ook weer niet helemaal alleen wegzetten als een menselijke behoefte die nu maar even vanwege de omstandigheden niet bevredigd mag worden.’

Wisse zoekt naar tradities in de kerkgeschiedenis die ons kunnen helpen om vormen te vinden die bij onze situatie passen. En laat er twee de revue passeren: geestelijk vieren (waarbij ‘gewone kerkgangers’niet aanwezig zijn) en meevieren thuis (in het verlengde van de traditie van het Avondmaal met zieken).

Download de brief van Wisse via zijn blog

De brief ligt aan de basis van de tekst van het moderamen van de Protestantse Kerk over Avondmaal vieren in deze tijd van corona.

Meer over Avondmaal online vieren

Volgens Miranda Klaver (religieonderzoeker, antropoloog en theoloog) is de redenering dat de liturgie geen ruimte biedt voor Avondmaal online, niet houdbaar. Lees haar blog

Engels artikel van het Lutheran Center for Faith, Values and Communion: ‘Christ is Really Present Virtually: A Proposal for Virtual Communion

PS Voor wie even helemaal in de tradities en achtergrond van het Avondmaal wil duiken: een serie artikelen over het Avondmaal uit een themanummer van Kerk en Theologie (2017).

< Terug