< Terug

Organiseer een lezing over autisme en geloof!

Alianna Dijkstra, auteur van Is er een hemel voor autisten?, geeft vanaf september lezingen over het onderwerp autisme en geloof.

In de lezing spreekt Alianna, die zelf autisme heeft, over de rol van geloof, kerk en Bijbel in het leven van mensen met autisme.

Ook gaat ze graag met bezoekers in gesprek om verhalen en vragen over het thema autisme en geloof met elkaar te delen.

In Is er een hemel voor autisten? komen mensen met autisme uit diverse kerkgenootschappen over het onderwerp aan het woord. Ook spreekt Alianna met christelijke zorgverleners en bezoekt ze onder andere een prikkelarme kerkdienst.

Een bijeenkomst organiseren in uw kerk, boekhandel, organisatie of school is eenvoudig. Via www.aliannadijkstra.nl kunt u rechtstreeks meer informatie opvragen of een datum reserveren.


Is er een hemel voor autisten?

Is er een hemel voor autisten? - Alianna Dijkstra

In Is er een hemel voor autisten? brengt Alianna Dijkstra autisme en geloof met elkaar in gesprek. Ben je boos op God omdat je autisme hebt? Is er aandacht voor autisme binnen je kerk? Denk je dat God autisme kan genezen? Alianna Dijkstra schuwt in dit boek geen enkele vraag over mensen met autisme en hun geloof. De schrijfster doet ook verslag van activiteiten rondom dit thema. Zo organiseert een kerk prikkelarme kerkdiensten speciaal voor deze doelgroep. Christelijke professionals komen aan het woord over het werken met cliënten met autisme. De mensen in dit boek komen uit verschillende kerkgenootschappen maar delen hun geloof in God en hun band met autisme. Van Alianna Dijkstra verscheen eerder Autisten liegen niet en Autisteneiland.  

< Terug