< Terug

Praktische handvatten voor het gebed

Veel mensen bidden. Maar hoe werkt dat eigenlijk, gebed? Pete Greig schreef er een boek over. Lees hier de recensie over Hoe moet je bidden?


Dit is een bijdrage n.a.v. Hoe moet je bidden?

hoe moet je bidden pete greig

Hoe moet je bidden? van Pete Greig is een inspirerende en praktische gids voor het gebed. Iedereen bidt, maar niemand vindt het makkelijk. We kunnen er allemaal wel een beetje hulp bij gebruiken. Al is het alleen maar om ons gebedsleven op te frissen. Met die insteek heeft Pete Greig een boek geschreven waarin alle elementen van het gebed aan de orde komen. Daarnaast hebben bekende bidders uit verschillende tradities een plek en stipt de auteur alle vormen van gebed aan. Een zeer inspirerende en aansprekende gids voor iedereen die al jaren bidt, maar ook voor degenen die wel willen bidden, maar niet weten hoe te beginnen.


Het boek zet aan het denken

Hoe moet je bidden? inspireert doordat het praktische handvatten biedt, maar ook een theologische verantwoording geeft. Het geeft daarmee ook echt antwoord op de vraag die gesteld wordt in de titel. Dit boek zou ik omschrijven als toegankelijk en inspirerend. Vanuit een heldere structuur gaat Pete Greig in op verschillende aspecten van het gebed. Daarbij behandelt hij onder meer de verschillende elementen waaruit het Onze Vader bestaat, geeft hij aansprekende voorbeelden en anekdotes en beschrijft hij aan het einde van ieder hoofdstuk een ‘gebedsheld’ of ‘gebedshelden’ (zoals bijvoorbeeld de woestijnvaders en –moeders). Die combinatie van aspecten maakt dat het boek prettig leest en je aandacht vasthoudt. De auteur is eerlijk in dit boek: hij geeft aan wat hij zelf moeilijk vindt, waar hij mee geworsteld heeft. Tegelijkertijd is hij duidelijk ‘expert’ op het gebied van bidden. Persoonlijk herkende ik me niet altijd in de evangelische theologie van de auteur, maar dat vormde weinig belemmering in het lezen en leren van dit boek. Het boek zette me daardoor ook juist weer aan het denken.  Wat mij in het bijzonder geraakt heeft, is de beschrijving dat we leven in dagen van hoop en vrees. We leven in een tijd na Pasen waarin ons reddingsproces weliswaar begonnen is, maar nog niet af is (p.215).

Zelf heb ik het boek individueel gelezen, maar ik kan me indenken dat het ook goed bruikbaar is als aanleiding tot gesprek, bijvoorbeeld bij gesprekskringen. Het boek is dan ook te combineren met de Prayer Course, een onlineprogramma. Verder kan ik me indenken dat specifieke hoofdstukken ook bruikbaar zijn bij thema-avonden bij clubs of kringwerk. Doordat de structuur helder is, is het namelijk mogelijk om dan een hoofdstuk (bijvoorbeeld ‘voorbede’ (H.6) of ‘Belijden en verzoenen’ (H.10)) als uitgangspunt te nemen.

Reactie van een lezer

Meer actuele boeken over gebed:

Lucht je hart open deur

Meer lezen over Hoe moet je bidden? Lees ook de recensie van Siske van Oostrum.

< Terug