< Terug

Pubers opvoeden met geloven

Onlangs verscheen Moments, een magazine over opvoeden & geloven voor ouders van kinderen van 12 tot 18 jaar. Pedagogisch adviseur Miriam Bierhaus schrijft over het voorleven en overdragen van het geloof.

Je puber opvoeden: het is soms al moeilijk genoeg. Laat staan opvoeden met geloven. Hoe ervaren andere ouders dat? Hoe kun je je kind iets meegeven zonder dat het er dik bovenop ligt of allemaal zo moeizaam gaat?

Hoe belangrijk school, vrienden en kerk ook zijn, de meeste tijd brengen kinderen thuis door.
Als vader of moeder staan we op nummer één als het gaat om het meegeven van het geloofsleven aan onze kinderen. Als ouders hebben we meer dan twee keer zoveel invloed als het jeugdwerk van de kerk. Het voorleven en overdragen van geloof begint dus bij ons als opvoeders. Kerken kunnen ouders hierbij ondersteunen.
Het woord geloofsopvoeding is trouwens wat misleidend. Alsof geloven een apart onderdeel van de opvoeding is. Als het goed is klinkt wat wij als ouders geloven door in ons hele leven. Hoe wij als ouders omgaan met onze tijd, met anderen, de liefde voor onze kinderen. Als ouder laten wij zien welke geloofswaarden wij overbrengen. Daarnaast geven we als ouders heel praktisch ons geloof door via rituelen, door naar de kerk te gaan en te bidden voor het eten.

Vragen en ervaringen van ouders centraal stellen

Geloofsopvoeding hoort bij het dagelijks leven, maar dat wil niet zeggen dat het altijd even gemakkelijk is. Het geloven van kinderen kun je zien als een weerspiegeling van het beeld dat zij meekrijgen van ons als ouders.
Als ouders zijn we soms op zoek naar een plek waar wij ervaringen over opvoeden en geloven kunnen delen en nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Wij zoeken naar een plek waar we terecht kunnen met onze eigen vragen, behoeften, onzekerheden, en ervaringen. Ouders zoeken vaak geen kennis om geloof over te kunnen dragen, maar vragen om ondersteuning om vanuit hun eigen ervaringen hun kinderen te begeleiden op hun eigen weg door leven en geloven.
Geloofsopvoeding slaagt het best als ouders en kerk, ieder op zijn eigen plek en wijze mogelijkheden scheppen voor kinderen om mee te doen. Dat meedoen moet dan natuurlijk wel op een kind-eigen manier worden aangeboden. Zo kan het kind geloven ook gaan ‘doen’, als werkwoord, en is het niet alleen of juist niet een pakketje met ‘hét geloof´ als inhoud. Dat is hoe dan ook niet los te verkrijgen van de praktijk van geloven.

Helderheid bieden

Bij ouders is er soms verlegenheid als het om opvoeden en geloven gaat. Kinderen stellen moeilijke vragen. We vinden het lastig om antwoord te geven, omdat wij het zelf ook niet precies weten. Vaak kunnen we niet uit de voeten met de antwoorden die wij zelf als kind kregen. Natuurlijk hoef je niet overal een pasklaar antwoord op te hebben, maar kinderen en jongeren verwachten wel helderheid en een doorleefd geloof. Daarom is het zo belangrijk om na te denken wát we nu eigenlijk geloven.

Ontdekkingstocht

Iedere ouder denkt na over hoe hij of zij zijn kind op wil voeden, welke normen en waarden belangrijk zijn. Veel ouders vinden het lastig om dit in de dagelijkse praktijk te brengen. De kerk kan ouders ondersteunen, bijvoorbeeld door een thema-avond over geloofsopvoeding of een cursus ‘Waardenvol opvoeden’ te organiseren. De kerk heeft veel te bieden, ook aan jonge ouders.
Geloven geeft diepte en hoogte aan het leven. De kerk hoeft dit niet aan ouders te dicteren, maar kan en mag ouders wel helpen bij hun eigen ontdekkingstocht die opvoeden is.

Meer lezen over hoe andere ouders het doen? Meer weten over wat er speelt in het leven van een puber?
In Moments  vind je allerlei ervaringsverhalen, ideeën en doe-dingen die je als ouder van pubers kunnen inspireren bij het opvoeden met geloven. Er was al een magazine voor ouders van kinderen van 8 tot 12 jaar.
Bij Moments zijn handleidingen voor bijeenkomsten met ouders ontwikkeld. Klik hier om ze te downloaden.

Duidelijk God

Duidelijk God - Corien de Wit

Ik wil wel bijbellezen maar ik kom altijd tijd te kort
• Ik wil graag meer van God weten
• Mag ik echt alles aan God vragen?
• Hoe krijg ik dan antwoord?
• Ik vind de Bijbel belangrijk. Ik ben alleen niet zo´n lezer
• Ik ben niet echt een lieverdje. Mag ik toch bij God aankloppen?
• God zorgt ook voor mij? Dat kan ik maar moeilijk geloven.

Welke uitspraken zou jij kunnen aankruisen? Zijn het er minstens twee? En hoor je bij de jongeren van twaalf tot vijftien jaar? Dan is dit een bijbels dagboek voor jou. Echt wel!

Corien de Wit deed onder haar VMBO-leerlingen onderzoek naar het bijbellezen. De voornaamste uitkomst was: ‘We willen er graag hulp bij hebben.’ Daarom is dit dagboek gemaakt.

< Terug