< Terug

Reacties op het boek 'Ongeneeslijk religieus'

In dit artikel kunt u de reacties van meelezers op het boek Ongeneeslijk religieus van auteur Gerko Tempelman vinden. Wij danken iedere meelezer voor de mooie recensies.

Aansprekende aandachtspunten

Een boeiend, openhartig en invoelbaar boek, dat je in een keer uitleest. Een oprechte zoektocht naar het wel of niet bestaan van God. Fascinerend is de levendige, beeldende en rationele verteltrant.
Aansprekende aandachtspunten over “iets hoeft niet te bestaan om je wel in beweging te zetten”, wat brengt onbaatzuchtigheid bij je teweeg, wat betekent verlangen en wat is de postmoderne kijk op het bestaan van God? Dit alles verpakt in een filosofische jas, spreken mij hier erg in aan.

Voor een ieder die op zoek is naar zingeving in het leven, zou ik dit boek van harte willen aanbevelen.


– Frans Fluitman, Specialist Ouderengeneeskunde

Genieten

Wie Gerko Tempelman ziet optreden, geniet van zijn humor en achtergrond. Datzelfde geldt voor wie zijn boek leest. Het boek is persoonlijk over zijn twijfel, vol humor en Gerko gaat in dialoog met veel filosofen/theologen die er momenteel toe doen.

Hoog actueel is zijn stelling dat ook zonder dat er een directe betekenis klaar ligt, wij toch steun en troost kunnen vinden in een religieus vermoeden.

Maar al het kwaad en rampen in onze wereld dan?
Als voorbeeld analyseert Gerko het boek Job: anders dan zijn vrienden bestormt Job de hemel niet met vragen, maar behoudt wel zijn diepe eerbied voor de werkelijkheid waarin wij allen leven.

– Louis Sommeling

Een echte aanrader

Ongeneeslijk religieus is een inleiding op ‘Radical Theology’ en zet je echt aan het denken. Het irriteert, daagt je uit en kan een opluchting zijn.

Als een christen die zelf op zoek is en misschien wel in een fase van deconstructie zit (hoofdstuk 5), was dit een fijn boek. Het schuurde soms, omdat we als christenen niet gewend zijn te denken zoals in dit boek gebeurt. Dit boek brengt ook ruimte om te ademen in dat religieuze denken.

Zoals Gerko belooft aan het begin van zijn verhaal, neemt hij je mee in een denkoefening waar jaren aan vooraf zijn gegaan. Dit merk je in het boek ook doordat het werk van grote namen, zoals John Caputo, Gianni Vattimo, Slavoj Žižek, Peter Rollins, Alain Badiou etc, aangehaald en besproken wordt. Dit samen met de eigen ervaringen van Gerko en zijn bedenkingen, leiden tot dit filosofische stuk over ‘radical theology’. Soms moet je het boek even wegleggen zodat zijn verhalen kunnen landen.

De structuur die hij aanbrengt in het boek en zijn persoonlijke schrijfstijl maakte de stof behapbaar en heel fijn om te lezen. Ik heb hardop gelachen en stiekem een traantje laten ontglippen. Waarschijnlijk ga ik het boek nog een keer lezen, want ik weet zeker dat het mij op nieuwe manieren zal inspireren om verder na te denken en vragen te durven stellen.

Voor alle filosofen en theologen, christenen en atheïsten, een ieder die de vraag van het goed en kwaad iets aangaat: Een echte aanrader.

– Floortje Daamen

Een eerlijke, persoonlijke, theologische en filosofische doordenking

Het lezen van dit boek is voor mij een eerlijke en persoonlijke, maar tegelijk theologische en filosofische doordenking geweest die me een stap verder heeft geholpen bij mijn vragen over de plaats van het/mijn christelijk geloof in de context van deze tijd en deze cultuur. Ondanks dat is Ongeneeslijk Religieus erg toegankelijk geschreven.

Dat is geen overbodige luxe, want de schrijver snijdt grote vragen en omstreden materie aan, zoals het kwaad, de dood van God en de historiciteit van de Bijbel. Hij spaart zichzelf daarbij niet (door de ik-vorm lijkt het soms een beetje of je een dagboek leest) en bereikt zo originele, authentieke inzichten. Die inzichten komen als geroepen voor een lezer als ik: gemigreerd van polder, ongeschoold en conservatief naar stad, hoogopgeleid en progressief.

Maar vast ook voor anderen die het christelijk geloof belangrijk genoeg vinden om het niet zomaar opzij te schuiven, en die desalniettemin weleens verbijsterd zijn door alle tegenstellingen en spanningen die er onlosmakelijk mee gepaard gaan. Maar ook voor niet-christenen die de potentiële charme, kracht en waarde van het geloof erkennen, en eens een leerzaam kijkje in de keuken willen nemen. En eigenlijk voor iedereen die durft te geloven en/of durft na te denken. Voor mensen die verder willen lezen, heeft de auteur trouwens nog vele suggesties toegevoegd in de voetnoten.

– Jaap Slingerland

Knap toegankelijk

Kun je tegenwoordig nog iets zeggen over God of geloof buiten de platgetreden paden om? Gerko Tempelman doet een poging in dit boek. Niet vanuit een orthodox christelijke benadering met een God van leerstelligheden, hemel en hel: dat is voor de schrijver én de samenleving een gepasseerd station. Ook geen klassieke vrijzinnigheid waarin God een construct is van de mens. Ook geen atheïsme trouwens: dat leunt eveneens op leerstelligheden.

Maar wat dan wel? In goede postmoderne traditie begint hij bij zijn eigen ervaring, en legt hij die langs de samenleving (of andersom). Zelf is Gerko vertrokken uit de orthodox-christelijke wereld. Terug kan niet. Maar hij voelt zich steeds religieus. Hij vergelijkt dit treffend met een jetlag van de ziel: je bent geland in een andere wereld, maar je ziel is nog in de lucht.

Die tweedeling is best problematisch, en Gerko gaat problemen dan ook niet uit de weg. Klassieke theodicees, Auschwitz en persoonlijke uitdagingen lopen door elkaar in het boek. Zoals wel vaker postmodernistische denkers irriteert het boek soms ook, omdat je het gevoel krijgt dat er om de zaak heen gedraaid wordt, of je je afvraagt: kunnen gelovigen hier in het dagelijks leven hier iets mee of is het puur een abstracte filosofie?

Toch inspireert het boek. De persoonlijke anekdotes van Gerko dienen als een soort ankerpunten in het alledaagse leven.

Uiteindelijk komt bovendien alsnog de klassiek-christelijke ‘sprong’ voorbij die iedereen te maken heeft: je kunt geloof niet van tevoren snappen, maar moet er eerst mee beginnen. Zo inspireert een toch vrij zwaar theoretisch boek, waarin Gerko vrij taaie stof overigens knap toegankelijk weet te maken, alsnog om aan de slag te gaan.

– Matthijs den Otter

Prikkelt op een manier die flink wat stof zal doen opwaaien

Dit is het eerste boek dat ik heb gelezen dat thema’s als ‘the event’ en ‘the gift’ begrijpelijk uitlegt en in de werkelijkheid trekt.

God, geloven en post-moderne filosofie. Deze thema’s zijn vaak zo theoretisch en hoog in de lucht, dat het nergens meer over lijkt te gaan (persoonlijke frustratie). Gerko slaagt er met alledaagse voorbeelden en eerlijke reflectie in om die thema’s handen en voeten te geven.

Het boek leest makkelijk weg (zeker als je bekend bent met de thema’s), is toegankelijk voor iedereen en prikkelt op een manier die flink wat stof zal doen opwaaien aan beide kanten van deze gepolariseerde onderwerpen.

Zeker een aanrader, juist als je (denkt dat je) wel of (denkt dat je) niet gelooft.

– Harm-Jan Dijk

Ongeneeslijk religieus

Ongeneeslijk religieus - Gerko Tempelman

In ‘Ongeneeslijk religieus’ neemt filosoof en theoloog Gerko Tempelman zichzelf onder de loep. Want zijn persoonlijke verhaal is precies het verhaal van God en de moderne tijd. Het is een verhaal over het verdwijnen van God, maar ook een verhaal waarin het nog verbijsterend vaak over God blijft gaan. Sterker nog: het is een verhaal over een verwarrende comeback van God in de hedendaagse filosofie. Een wederopstanding, zo je wilt, maar dan verzonnen door atheïstische filosofen. Gerko Tempelman wil er het fijne van weten. Om te zien of je er iets mee kunt, als je ongeneeslijk religieus bent. Een toegankelijk geschreven boek over een actueel onderwerp, vol met persoonlijke ervaringen en verfrissende gedachtenkronkels.

< Terug