< Terug

Recensie: Je bent wat je lief is, James Smith

Je bent wat je lief is - James KA Smith

In Je bent wat je lief is laat hoogleraar filosofie en theologie James K.A. Smith zien dat we worden gevormd door wat we liefhebben. Wij willen de cultuur beïnvloeden, maar de cultuur vormt ons nog veel meer, zegt Smith. We ontvingen van ds. A.J. Mouw uit Wijk en Aalburg een recensie die u hieronder kunt lezen.


Soms heb je van die boeken die je graag aan mensen tipt. Een schrijver verandert je kijk op zaken en daar wil je van delen. Maar soms staat de Engelse taal dan in de weg. Ik ben daarom heel dankbaar met de Nederlandse vertaling van ‘You are what you love’ van James K.A. Smith. Het boek is een populair-theologische versie van het begin van zijn trilogie over liturgie in deze wereld (Desiring the Kingdom, Imagining the Kingdom, Awaiting the Kingdom). Met tal van voorbeelden en heldere lijnen brengt hij de hoofdlijn van die trilogie dichterbij. Een hoofdlijn die veel aandacht verdient: niet kennis of vaardigheden maar je liefdes bepalen wie je bent. 

Smith gaat daarmee in het spoor van onder andere Augustinus. Het schept verwondering dat de lijn die hij bewandelt eigenlijk oud is, terwijl de werkelijkheid vaak zo losstaat van die ‘oude waarheid’. Zó snel zien wij mensen vooral als mensen die ‘weten’. Wat wij weten bepaalt wie we zijn. Als je dus mensen wil vormen, bijvoorbeeld als volgelingen van Jezus, dan moet je hen vooral veel vertellen. Verhalen, informatie, wijsheden die ze in hun hoofd een plek kunnen geven. Van daaruit kan dan de rest van hun leven worden gevormd. Maar wat als mensen niet vooral ‘weten’ maar allereerst ‘liefhebben’? En wat als dat wat je liefhebt vooral vormt wie je bent? Dán is dé lijn niet vooral kennisoverdracht, vertellen en laten horen; dan is dé lijn vooral het vormen van het hart door liturgie en krachtige gewoonten. 

Het is vooral dat punt dat Smith maakt. En in zijn boek werkt hij dat verrassend breed uit: van kerk tot gezin en school. Hij doet dat tegen de achtergrond van de liturgie die hij aanwijst en ook ontmaskert: de liturgie van de cultuur waarin je leeft. Niet alleen kerk, gezin en school vormen mensen. De hele samenleving doet dat. Na een prachtig citaat over het ontmaskerende apocalyptische genre in de Bijbel toont Smith aan dat hij zelf daar ook toe in staat is: dat wat je onbewust tot je neemt onthullen tot wat het is. Met het winkelcentrum als voorbeeld toont hij scherp aan hoe mensen heel bewust worden meegenomen in een verhaal dat het hart moet raken en de liefdes moet vormen. Als de samenleving in zijn geheel dat doet, hoe hebben we ons daar dan toe te verhouden vanuit het christelijk geloof? Hoe vormen we, heel bewust, doordacht en beproefd, de liefdes van ons hart? Smith wijst heldere lijnen, waarbij de waarde wat mij betreft niet zozeer zit in de praktische uitwerking als wel in het je toe-eigenen van het principiële punt eronder. 

Met de hoofdlijn van zijn boek is Smith wat mij betreft razend actueel. In kerk en theologie zijn we veel bezig met kennis, weten en vormen van mensen door wat we ze kunnen leren. Tegelijk groeit een generatie op die zoekt naar ervaringen van hun hart om bij te kunnen leven. Al snel vindt een jongere generatie geloof te theoretisch, dogmatisch, ‘mooie woorden maar wat heb ik eraan?. In zo’n context komt het pleidooi van Smith voor mij precies op tijd. Is er niet een wereld te winnen als we mensen minder benaderen als ‘mensen die weten’ en meer als ‘mensen die liefhebben’? Waar liggen ruimtes om meer te ‘vormen’ in plaats van te ‘leren’? Hoe kunnen terugkerende gewoonten in kerk, gezin en school daarin bijdragen? Prachtige vragen voor een tijd als de onze. Ik ben blij dat Smith ons daarin bij de hand neemt. Zijn Engels is soms pittig academisch, waarbij je een zin soms meerdere keren leest voor het te begrijpen. Met de prachtige vertaling van Kees de Wildt komt zijn pleidooi dichterbij. Voor mijzelf én aan hen die ik Smith van harte aanbeveel! 

Bert-Jan Mouw, predikant

N.a.v. Je bent wat je lief is / James Smith / KokBoekencentrum / als paperback en e-book


Studiegids bij Je bent wat je lief is
Speciaal voor gesprekskringen (en individuele studie) bieden we een studiegids bij Je bent wat je lief is aan.


Je bent wat je lief is

je bent wat je lief is recensie

In Je bent wat je lief is laat hoogleraar filosofie en theologie James K.A. Smith zien dat we worden gevormd door wat we liefhebben. Wij willen de cultuur beïnvloeden, maar de cultuur vormt ons nog veel meer, zegt Smith. Hij helpt de lezers de beïnvloedende kracht van de cultuur en de tegenkrachten van christelijke gewoonten te herkennen. Zo zal aanbidden en vieren ons helpen ons verlangen op God te richten. Daarom ook moet lofprijzing een centrale plaats krijgen in de gemeente van gelovigen. Dat vormt gemeenteleden tot discipelen.

< Terug