< Terug

Recensie van Bep van Muilekom over het boek Aangeraakt door God

Bep van Muilekom is bekend als auteur van het boek Kinderen van de chaos en schrijft recensies voor het parochieblad van de Lambertuskerk. Zo heeft ze voor de Lambertuskerk een recensie geschreven over het boek Aangeraakt door God van Luigi Gioia.

‘Het doel van dit boek is de lezer aan te moedigen meer contemplatieve manieren van bidden te onderzoeken,’ aldus de schrijver. Eerder verscheen van de Italiaan Luigi Gioia Zeg het tegen God; Een aanmoediging om te bidden, waarmee dit boek een tweeluik vormt.

Gioia is, behalve Benedictijner monnik, ook systematisch theoloog en dat is te merken aan de vele verwijzingen naar de Bijbel. ‘God zoekt ons via de Schrift.’ De evangelist Johannes is zijn gids, omdat deze het contemplatief gebed benadert ‘op een speelse en suggestieve manier die ons hart en onze verbeelding rechtstreeks aanzet.’

Daarnaast put Giola ook uit kerkvaders en theologen, monastieke bronnen, en moderne spirituele en literaire auteurs. Dat levert soms originele passages op, bijvoorbeeld als hij ‘Stoner’ van John Williams bespreekt, een veelgelezen grootse roman over een klein leven.

‘Gebed is eenvoudigweg in contact blijven met God. Het is de herinnering dat Hij in ons is en dat wij leven in Hem.’ Het is een met hart en verstand gericht zijn op God, dat uitmondt in een levenshouding. ‘Authentieke contemplatie leidt niet tot afzijdigheid en onverschilligheid, maar tot inzet voor rechtvaardigheid, tot activisme,’ stelt Gioia.

Aangeraakt door God - Luigi Gioia

‘Hoe verder we de zee van gebed op drijven, hoe meer onze zeilen open gaan staan voor een wind die waait waarheen hij wil.’ We ontwikkelen een groeiende ontvankelijkheid voor God, die Gioia omschrijft als een vriend met unieke persoonlijke eigenschappen tegenover wie je je bloot kunt geven en onbekommerd alles kunt voorleggen.

Proberen tot ons eigen hart door te dringen, is de vitale onderneming van ons bestaan, schrijft Gioia, in een ontroerend stukje over de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. We kunnen onszelf alleen gaan kennen als God ons aanraakt.

Contemplatief gebed is de woorden van God in ons laten wortelen en zo steeds meer op God gaan lijken, totdat we zijn zoals Hij. We kijken naar onszelf en naar anderen zoals de Vader naar ons kijkt, zonder te veroordelen of te beschuldigen. God is groter dan ons eigen hart.

Hij geeft geen al te zoetsappige voorstelling van de weg van het geloof. We strijden met onze afgoden, de beelden van God die we zelf hebben gemaakt, maar ook moeten we onze woede en wanhoop, onze angst, onze twijfel aan de zin van het leven onder ogen zien. Dat verbindt ons met de anderen. ‘Niets weerspiegelt de authenticiteit van ons spirituele leven beter dan de diepgevoelde bewogenheid en solidariteit met ieder menselijk wezen, gelovig of niet.’

Het boek is bestemd voor een groot publiek en het leest relatief makkelijk. Toch is het, anders dan het omslag suggereert, geen kinderlijk braaf boek. Het is doordacht en nodigt uit tot langzaam en aandachtig lezen, met een potlood in de hand om zinnen te onderstrepen en uitroeptekens te plaatsen. Ik heb overigens ook nogal wat vraagtekens gezet, waarmee maar gezegd wil zijn dat dit een boek is dat tot nadenken stemt – en hopelijk ook tot bidden.

Bep van Muilekom

Aangeraakt door God

Aangeraakt door God - Luigi Gioia

In Aangeraakt door God vervolgt Luigi Gioia op een aanstekelijke manier zijn weg van het gebed. In het bidden en in het lezen van de Bijbel word je aangeraakt door God en raak je bewust van zijn tegenwoordigheid. Deze vorm van mindfulness geeft een vreugde en vrede die veel verder reikt dan de populaire, maar onpersoonlijke vormen van spiritualiteit in deze tijd. In het evangelie van Johannes en in literaire romans en toneelstukken toont Gioia plaatsen waar God zich laat vinden. En je aanraakt met zelfkennis en compassie. Eerder verscheen van Luigi Gioia Zeg het tegen God.

< Terug