< Terug

Recensies uit de Veluwse Kerkbode: Elisa en Kijk op de ziel

Vandaag delen we twee recensies uit de Veluwse Kerkbode, over de boeken Elisa. Geroepen door God en Kijk op de ziel. Deze recensies verschenen eerder in het oktobernummer van de Veluwse kerkbode en worden met toestemming van recensent Leo Smelt gedeeld.

Recensie Elisa, geroepen door God  

Recensie door Leo Smelt

Bij toeval viel dit boekje ter recensie in de Veluwse Kerkbode in mijn brievenbus op dezelfde dag dat ik een brandbrief kreeg van een gemeentelid met de vraag: Wanneer kan ik weer naar de kerk? Ik dacht: hier moet ik wat mee. En zo werd het idee geboren om in  de zomerperiode op zes achtereenvolgende woensdagavonden een bijbelkring te organiseren over de bijbelgedeelten die met de profeet Elisa (boerenzoon!) te maken hebben. De pennenvruchten van deze emeritus predikant van Rotterdam-Delfshaven lezen als een trein vanwege zijn sappig vertellende schrijfstijl. Hij benoemt de dertien hoofdstukjes als ‘meditatieve bijbelstudies’. Dat betekent: hij biedt méér dan bijbelstudies (want je wordt zo de actualiteit ingetrokken via zijn associatieve, vaak rake gedachten(sprongen)), maar ook mínder dan een degelijke bijbelstudie (er worden zelden precieze exegetische opmerkingen gemaakt met verwijzing naar verbanden en bronnen). Dit maakt het boek echter wel toegankelijker voor gewone gemeenteleden. Uitstekend geschikt als leidraad voor een serie bijbelkringen. Goede gespreksvragen helpen thuis en op de kring een ieder op gang die zich laat boeien door deze profeet, die optrad in donkere tijden. Een profetische stem in crisistijd is ook vandaag broodnodig. De Jong heeft en geeft een goede antenne voor wat er gaande is in politiek en kerk én kent van binnenuit de rijkdom van onze bevindelijke traditie. De hoofdstukjes maken tegen het einde de indruk van haastwerk, maar dat zij een dominee die zich nog steeds met hart en ziel en her en der zó inzet vergeven. Wie in de binnenkamer en op een kring zich wil laten verrassen door Gods instrument Elisa wordt met dit boek heel goed op weg geholpen. En de boer hij ploegde voort…

Piet L. de Jong, Elisa. Geroepen door God. Uitgeverij KokBoekencentrum 2020, 93 pag., € 10,99.

Recensie Kijk op de ziel

Recensie door Leo Smelt

Een gouden kleinood waar je met hart en ziel uit kunt putten om op waarde te schatten dat we een ziel hebben en een ziel zijn; een ‘ik’, een levend wezen dat in relatie met God kan treden. Heeft een dier ook een ziel? Is de ziel van het menselijk lichaam en diens geest te (onder)scheiden? Waarom is schade oplopen aan je ziel is vele malen erger dan dat je auto blikschade oploopt? Blijft de ziel bestaan als je sterft? Je hoeft maar één filosofische of theologische vraag  over de ziel aan te snijden of je kunt met een Happinez-lezer en een Bijbel-lezer een boeiend geloofsgesprek hebben. Op een synodevergadering van de PKN hield theologe Martine Oldhoff een lezing over de ziel. Daar is dit boekje een uitwerking van. Een proefschrift is in de maak! Dit is een onderwerp waarmee zij duidelijk kan maken dat theologie en ethiek, leer en leven, kennis en bevinding bij elkaar horen. Orthodoxen, evangelischen en vrijzinnigen kunnen elkaar verrijken met ieders ‘kijk op de ziel’. Wat zingen we met ‘Ja, mijn ziel, verlangt naar God’? Of met ‘Stil mijn ziel, wees stil’? Is de ziel een soort goddelijke vonk in jezelf? Maar wanneer loop je dan het risico dat het onderscheid tussen God en mens vervaagt?

“Zielsgelukkig ben ik met een kerk die ‘oefenplaats voor ziel en zaligheid’ is en die zich door dit soort boekjes laat inspireren. Laten we in de zielzorg  vaker en directer aan elkaar vragen: ‘Hoe is het met je ziel?’” – L.W. Smelt, Voorthuizen

Martine Oldhoff, Kijk op de ziel. Uitgeverij KokBoekencentrum 2020, 51 pag., € 6,99.

< Terug