< Terug

Robuuste Bijbelstudies over het lijden

Spreken over het lijden is een theologisch waagstuk. Je wilt goede woorden spreken die helpen, niet onnodig pijn vergroten en die recht doen aan God. Bert Schroten is gedurende de coronapandemie deze uitdaging aangegaan en heeft een robuust boekje met Bijbelstudies geschreven: God, waarom?. Robuust, omdat het stevige stellingnames niet uit de weg gaat. Hij kiest er bewust voor om niet alles te harmoniseren en op één noemer te brengen, maar durft verschillende waarheden naast elkaar te laten staan. Dit acht ik geen zwaktebod, maar eerder een kenmerk voor omgaan met de waarheid in het Jodendom en de catholica. Waar hij een stellige uitspraak doet, is er bij de vragen aan het einde van elk hoofdstuk alle gelegenheid om daarop te reageren. Daarmee toont hij zich een pastorale gesprekspartner.

God, waarom? (E-book)

De lijn die hij kiest is in lijn met andere bekende studies, zoals Het probleem van het lijden van C.S. Lewis. Een lijn die Lewis kenmerkt en die Schroten overneemt is, bijvoorbeeld het lijden als Gods megafoon om ons wakker te roepen en het lijden dat gelovige karaktervorming op het oog heeft. In het Nederlandse taalgebied is het boekje Morgen zal het Pasen zijn van A.F. Troost een redelijk bekend boek, waarin de auteur de vraag naar het ‘waarom’ naast het boek Job legt. Het laatste antwoord is dan ‘de hand op de mond’ van Job. De laatste vraag is dus niet door ons te beantwoorden. Bij Schroten komt dit ook terug.

Soms heb ik vragen bij het voorbeeldgebruik, omdat een voorbeeld soms maar kort wordt aangestipt, bijvoorbeeld: ‘Tijdens een  schoolreisje verongelukt de bus. Bijna alle kinderen overleven het, maar jouw kind niet. Is dat dan omdat God jou iets wil leren?’ Als lezer gaat me zo’n korte schets van een voorbeeld nét even te snel, zeker waar het over zo’n groot onderwerp gaat. De poging van de auteur om het te doen komt wel integer over. Vooral ook omdat hij zich voortdurend in de ik-vorm vertellend opstelt. Die kwetsbaarheid maakt vergevingsgezind. Hij durft in elk geval wel iets te zeggen.

Een tweede vraag heb ik bij het hoofdstuk ‘Je moet lijden omdat je christen bent’. Ik onderschrijf deze waarheid, maar heb vragen bij zijn schets over de situatie in Nederland, waar hij ons ernstig waarschuwt: ‘sluipenderwijs komt ook in Nederland de christenvervolging dichterbij!’ (pagina 68). Geschreven in een tijd waarin christenen door de bescherming van kerkdiensten gedurende maanden meer mochten dan andere bevolkingsgroepen, lijkt het me gepast om het ‘lijden om het christelijk geloof’ niet met al te grote woorden uit de kast te trekken.

Als je een Bijbelstudieboekje zoekt dat een stevige gesprekspartner is en stof tot (onderling) nadenken geeft, is dit boekje een aanrader. Je moet er wel tijd voor nemen. Lees het niet te snel en laat het op je inwerken. Dat verdient deze thematiek en de opzet van dit boek.

n.a.v. God, waarom? / Bert Schroten / als E-book en paperback

< Terug