< Terug

Stappen om om te gaan met de dood

Er zijn twee dingen in het leven die zeker zijn; geboren worden en dood gaan. Je kunt hier niets aan doen, het hoort bij het leven.
Bijna iedereen is er zich wel bewust van dat zijn of haar leven tot een einde komt, maar toch zijn de meeste daar niet zo mee bezig. Mensen die ouder worden of ziek zijn denken wel vaak aan dit onderwerp.

De dood brengt uiteenlopende gedachtes en gevoelens op. In het boek Denkend aan de dood kom ik tot leven van Piet Schelling, probeert de schrijver je te laten nadenken over het levenseinde. De schrijver geeft aan zichzelf beter te kennen door gedacht te hebben aan zijn dood. Hij ziet dood gaan niet als stervenskunst maar eerder als levenskunst. Hieronder zijn stappenplan om na te denken aan de levenskunst met aandacht voor het einde.

Stap 1: De waarheid toelaten

Omdat het leven ons lief is, hebben we de neiging de waarheid van het einde voor ons uit te schuiven. Maar de realiteit van het einde niet toelaten, is een deel van de werkelijkheid negeren. Dankzij de eindigheid kan de waarde van het leven toenemen. Het besef dat het einde komt, stimuleert ons bewuster keuzes te maken. Keuzes die het leven meer léven laten zijn.

Stap 2: Je bewust worden dat aan de dood niet valt te ontkomen

Zeker, het moment van het einde kan worden opgeschort. Maar het blijft uitstel. Als we ons dat realiseren, zijn we mogelijk in staat onbevangen naar medisch-ethische kwesties te kijken. Denk aan het ondergaan of weigeren van verdere medische handelingen, aan de mogelijkheid het leven te beëindigen bij ondraaglijk lijden en bij de ervaring van voltooid leven. Opschorting of uitstel, het einde komt.

Stap 3: Je afvragen hoe het feit van je eindigheid doorwerkt in je dagelijks bestaan

Op het eerste gezicht denk je misschien dat het gegeven van eindigheid nauwelijks invloed op je heeft. Maar hoe meer je over het einde nadenkt, hoe scherper de sporen in het dagelijks bestaan zichtbaar worden. Bij die waarnemingen komen vanzelf vragen op. Een paar voorbeelden.
Je vindt het naar om een overledene te zien. Wat schuilt daarachter? Wat zegt dat over je beleving van leven en dood?

Of je ziet ertegen op familie aan te spreken die een geliefde heeft verloren. Vanwaar die verlegenheid? Of bij het bijwonen van een uitvaart merk je dat je steeds aan je eigen dood of aan die van je geliefden denkt. Wat ervaar je precies op dat moment?

Of je ziet beelden van abrupte levenseinden op de tv. Ze raken je diep. Wat roepen die beelden bij je op?

Of je hoort dat een kennis heeft gekozen voor het vervroegen van het einde door medisch ingrijpen. Welke gedachten heb je daarbij? Voel je weerstand of eerbied of beide?

Deze voorbeelden reiken aanknopingspunten aan om op het spoor te komen hoe jij de dood vandaag beleeft.

Stap 4: Het gegeven van eindig leven zet aan tot een terugblik op je geschiedenis

Terugblikken op de eigen geschiedenis leidt er vaak toe dat situaties opnieuw worden doorleefd. Daarbij is het denkbaar dat zich tekorten of verkeerde keuzes opdringen. Mogelijk ontstaat de behoefte scheefgroei te corrigeren, te helen wat gebroken is. In het reine komen met wat niet goed was, bevordert innerlijke rust en vrede. Terugkijken verdiept ook inzicht in de betekenis van je leven. Wat heb je allemaal mogen doen? Wat is je toegevallen? Waaruit heb je voldoening gehaald? Waarvan heb je genoten?

Stap 5: Het in kaart brengen van wensen en verlangens

De directe fase vóór en alles wat meteen ná het sterven geregeld dient te worden, stelt ons voor allerlei keuzes. Rondom medische handelingen, afscheid, uitvaart enzovoorts. Waar gaat je voorkeur naar uit? Welke rol wil je dat de naaste familie speelt? Of zeg je: ‘Ze bekijken het maar’? Hoeveel ruimte gun je nabestaanden om rondom je dood hún verhaal met jouw verhaal te verbinden?

Denkend aan de dood kom ik tot leven

Denkend aan de dood kom ik tot leven - Piet Schelling

In Denkend aan de dood kom ik tot leven deelt emerituspredikant en publicist Piet Schelling gedachten over het levenseinde, met als doel anderen te stimuleren daarover na te denken.  ‘Ik ga dood.’ Zo opent dit boek. Drie woorden waarachter een wereld van gedachten en gevoelens schuilgaat. Open en toegankelijk laat de auteur zien wat het levenseinde met hem doet. Hij deelt zijn gevoelens, vraagt naar wat waarde houdt, ruimt op wat hem dwarszit, erkent de pijn van het loslaten en afscheid nemen. In dat alles zoekt hij naar houvast en troost. Ook vertelt hij hoe hij zich verhoudt tot actuele thema’s zoals reanimatie, orgaandonatie, euthanasie en voltooid leven. 

< Terug