< Terug

Studiedag: De impact van het evangelie

Een nieuwe theologie van het Nieuwe Testament voor kerk en academie

Een grote diversiteit aan auteurs, genres en accenten kenmerkt het Nieuwe Testament. Wat is de rode draad in dit geheel? Welke boodschap komt in al die verscheidenheid tot uitdrukking?

In Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s hebben achttien Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici deze vragen uitgewerkt. Vanuit heilshistorisch perspectief komt de boodschap van het Nieuwe Testament tot klinken in haar toenmalige en hedendaagse context. Wetenschappelijk verantwoord én toegankelijk geschreven richt dit handboek zich op zowel theologen en voorgangers als betrokken bijbellezers.

Tijdens de studiedag “De impact van het evangelie” reflecteren we – na een introductie door de redacteuren en de presentatie van het boek – op de relevantie van deze nieuwtestamentische theologie: wat is de waarde van dit handboek voor de wetenschappelijke vorming van theologen, en hoe is het bruikbaar in de pastorie, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een preek? Twee sprekers zullen hun deskundige reactie op het boek geven. Via een forumdiscussie en zeven workshops met enkele auteurs komen we opnieuw onder de indruk van de rijkdom en impact van het evangelie van onze opgestane Heiland Jezus Christus.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 21 juni 2019
Tijd: 09:30 uur-16:30 uur
Locatie: Theologische Universiteit Kampen
Kosten: € 45,00 euro
Studiecredits: 0,25 of 2 EC (via PEP)
Inschrijven tot: 14 juni

Programma

9.00 uur: inloop, registratie, koffie/thee
9.30 uur: Opening:

  • Roel Kelder – opening
  • Armin Baum – Nieuwtestamentische theologie en canon
  • Rob van Houwelingen – Nieuwtestamentische theologie in heilshistorisch perspectief

10.30 uur: Boekpresentatie
Overhandiging eerste exemplaar door redacteuren aan prof. dr. Jakob van Bruggen
10.45 uur: Pauze (incl. boekverkoop)
11.15 uur: Eerste reactie
Henk Bakker – De Theologie van het Nieuwe Testament in wetenschappelijk perspectief
11.35 uur: Tweede reactie
Marinus Beute – Nieuwtestamentische theologie en de preek
11.55 uur: Plenaire bespreking met forum
12.30 uur: Lunchpauze
13.30 uur: Workshops
Ronde 1: 13.30-14.25 uur
Ronde 2: 14.30-15.25 uur

  1. Michael Mulder – Israël, een mysterie… Joden en heidenen onlosmakelijk verbonden in Gods gemeente
  2. Rob van Houwelingen – Het koninkrijk van God en de navolging van Christus
  3. Armin Baum – Christologie in de evangeliën. Jezus’ goddelijke majesteitsclaim bij de synoptici en bij Johannes
  4. Pieter Lalleman – De betekenis van Jezus’ opstanding
  5. Kobus Kok – Leven en dood in het licht van de eeuwigheid
  6. Hans Burger – Participatie: Leven in Christus
  7. Myriam Klinker-De Klerck – Lijden omwille van Christus

15.30 uur: Epiloog
Kasper de Graaf – De rijkdom van het Nieuwe Testament
16.00 uur: Sluiting
Borrel

Certificering

Bezoek van de studiedag levert bij aanmelding via PEPredikanten.nl een certificaat ter waarde van 0,25 of 2,0 EC op.

Praktische gegevens

Uitgeverij KokBoekencentrum is deze dag present met een boekentafel. Het boek is niet bij de toegangsprijs van de studiedag inbegrepen.


Theologie van het Nieuwe Testament

Theologie van het nieuwe testament - Armin Baum

Theologie van het Nieuwe Testament, onder redactie van Armin Baum en Rob van Houwelingen, is een thematisch opgezet handboek, bestemd voor afgestudeerde theologen en theologische studenten, maar zeker ook voor betrokken bijbellezers. Het is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici, afkomstig uit diverse stromingen binnen het protestantisme en werkzaam aan theologische opleidingen in Nederland, België, Groot-Brittannië, Duitsland en Zwitserland. De auteurs zien de bijbelse geschriften als het Woord van God, die zichzelf openbaart in de geschiedenis. Daarom is gekozen voor een heilshistorisch perspectief, waarmee de nieuwtestamentische boodschap ook vandaag nog klinkt. 

< Terug