< Terug

Studieochtend ‘Pastorale ontmoetingen in de praktijk’

Pastorale bezoeken afleggen is mooi, dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen. Daarom is toerusting en bemoediging op zijn tijd nodig.
 
Dat wil Boekencentrum i.s.m. Hart voor de kerk bieden op de studieochtend ‘Pastorale ontmoetingen in de praktijk’, gericht op iedereen die pastoraal bezoekwerk doet of graag wil doen.

  • Met lezingen van ds. Henk de Graaf, Jeanette de Korte en ds. Leo Smelt
  • Workshops over bezoekwerk aan specifieke doelgroepen (ouderen, jongeren, gezinnen, zieken, eenzamen, bij relatieproblemen)

Deze toerustingsochtend organiseren we in vervolg op de verschijning van het boek Ontmoeting. Inspiratie voor pastorale gesprekken onder redactie van Aart Peters en Leo Smelt (maart 2017). Een boek dat pastorale bezoekers wil inspireren, nieuwe ideeën wil aanreiken en de lezer wil laten leren van anderen.
Voor twintig pastorale doelgroepen en situaties geven vijftig auteurs een schat aan fijngevoelige casusbeschrijvingen, met reflectie en een gebed. Daarnaast zijn er handreikingen voor bijbelse bezinningsmomenten opgenomen en geeft het boek achtergrondinformatie over gespreksvaardigheden en pastorale communicatie.
N.a.v. de verschijning van dit boek werd in Voorthuizen een drukbezochte studieochtend belegd rond het thema ‘Pastorale ontmoetingen’. Op veler verzoek bieden we nu eenzelfde studieochtend aan in het westen van het land, in Gouda.
 
Aanmelding kan op deze site: http://bit.ly/2wFmaPK
 
Programma
8.30  Ontvangst/inschrijving
9.00  Opening door Dick van Dijk
9.15-9.35  1e lezing Jeannette de Korte ‘Pastorale gespreksvoering’
9.45-10.30  Eerst ronde workshops.
10.45-11.05   2e lezing H.G. de Graaff: ‘De attitude van de bezoeker’
Koffie en thee.
11.15 -11.50   tweede ronde workshops.
11.55 -12.15  3e lezing ds. L.W. Smelt: ‘Reflecteren kun je leren’
12.20 Afsluiting
 
Workhops
Ds. E. van den Ham:          Pastoraat aan andere culturen
Ds. A. Vastenhoud:            Missionair pastoraat
A. Peters:                          Diaconaal pastoraat
E. van Ravenhorst:             Verlies en rouw
Dieuwertje Dorr:                Pastoraat in crisissituaties
 
PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: zaterdag 30 september 2017
Locatie: Oosterkerk, Oosterheemplein 320 te Zoetermeer
Tijd: Kerk open om 8.30 uur, programma 9.00 uur tot 12.15 uur
Deelname: € 20,- per persoon (incl. koffie/thee) | € 30,- incl. het boek Ontmoeting
 
Aanmelden: ga naar http://bit.ly/2wFmaPK
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Dick van Dijk (Hart voor de kerk) dick@hartvoordekerk.nl of Arjen van Trigt (Boekencentrum) vantrigt@boekencentrum.nl.

< Terug