< Terug

Symposium ‘Godvergeten: waardevol leven'

Dementie lijkt soms een godvergeten situatie: je vergeet jezelf en je wordt vergeten. Dementie gaat daardoor over de kernvragen van ons leven: wie ben ik nog? Wat is van waarde? Hoe kijkt de maatschappij hiernaar? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium ‘Godvergeten: waardevol leven met dementie

TimvanIersel

Over het symposium

Tijdens het symposium – een samenwerking tussen Alzheimer Nederland, de faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit, KokBoekencentrum Uitgevers en WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), komen deze vragen vanuit diverse gezichtspunten aan bod. Wie kan hierover beter aan het woord komen dan iemand met dementie zelf? Deze persoon zal ingaan op de vragen naar de waarde van leven met dementie vanuit het perspectief als ervaringsdeskundige. Ruard Ganzevoort, decaan, opent het symposium.

Daarnaast zal dementiedominee en ethicus Tim van Iersel (auteur van het boek Godvergeten) dat doen vanuit theologisch en zingevingsoogpunt. Prof. dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie, laat haar licht schijnen over hoe mensen met dementie hierin psychosociaal begeleid kunnen worden.

“Mijn droom is een wereld zonder alzheimer,” stelt prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam. Hij vertelt wat we vanuit medisch perspectief kunnen verwachten van het waardevol leven met, of wellicht wel ooit zonder, dementie.

Tussendoor vertelt Richard van Roessel over zijn ervaringen met Luchtdirigeren bij ouderen.

Praktische informatie

Het symposium vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Tim van Iersel, Godvergeten. Gedachten over geloof en dementie, waarbij het eerste exemplaar tijdens het symposium wordt uitgereikt.

Datum: vrijdag 22 maart 2019, 13.30-16.30 uur.
Plaats: VU Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, zaal 2A-00.
Kosten: € 15,00 per persoon, inclusief consumpties. Kaarten zijn voorafgaand aan het symposium ook aan de deur verkrijgbaar (mits nog beschikbaar).

Godvergeten

God vergeten - Tim van Iersel

In ‘Godvergeten’ biedt Tim van Iersel handreikingen en bemoediging in het omgaan met dementie en God. Dementie brengt je bij de kern van je geloof. Juist omdat je met dementie zo afhankelijk en kwetsbaar bent, juist omdat je cognitieve capaciteiten achteruitgaan, kom je onherroepelijk voor de kernvragen van je leven te staan. Daarom spreekt dit boek over dementie én over God, aan de hand van thema’s die daarbij belangrijk zijn.

< Terug