Blogs - Kerk en wereld

Kerken, pioniersplekken en andere geloofsgemeenschappen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Artikelen rond diaconaat, werelddiaconaat, maatschappelijke vraagstukken, politiek en sociale context komen samen in ons thema Kerk en wereld.

Filter blogs op: