< Terug

Thomas Hontelez over Wandelen naar Wijsheid – 1

Na aanleiding van verschijnen van Wandelen naar Wijsheid van Thomas Hontelez plaatsen wij een serie blogs waarin Thomas Hontelez de motivatie achter het schrijven van zijn boek uit legt. Deze blog is de eerste van de serie.

Een pelgrimstocht is een fantastische periode voor het leren van diepere levenslessen. Ik kan je verzekeren dat als je in je eentje een pelgrimstocht maakt, je er heel anders van terugkomt dan je eraan begon. Een pelgrimstocht zit vol universele lessen, die je wellicht wel in de context van een pelgrimstocht ervaart, maar die veel verder gaan dan dat.

Als pelgrim krijg je te maken met afscheid, verlies en rouw. Je moet aan het begin van je tocht je eigen identiteit opnieuw vormgeven en je moet je vanaf dat moment steeds opnieuw tot anderen verhouden. Ook moet je jezelf herontdekken. Emoties worden tijdens het pelgrimeren uitvergroot en er wordt een enorm beroep gedaan op je zelfredzaamheid. Het is een soort snelkookpan waarin een spoedcursus Leven plaatsvindt. Een beetje hulp is daarom, denk ik, meer dan welkom.

Hoewel een pelgrimstocht in essentie een individuele aangelegenheid is en ik over jouw specifieke ervaringen misschien niet veel kan zeggen, zit er in iedere pelgrimage ook iets universeels. Sinds een aantal jaar heb ik het voorrecht pelgrims-tochten te mogen begeleiden voor de Franciscaanse Beweging en maak dan van dichtbij de transformatieprocessen van de pelgrims mee.

Het blijft me fascineren hoe tijdens die pelgrimstochten universele en persoonlijke ervaringen naadloos lijken aan te sluiten. Iedere pelgrim neemt zijn eigen bagage mee en worstelt met eigen vraagstukken en moeilijkheden. Het zijn processen die bij iedereen op hun unieke manier en in eigen tijd verwerkt moeten worden.

De een wil het verlies van een dierbare verwerken, de ander een vervelende periode afsluiten en weer een ander gebruikt een pelgrimstocht juist om een prettige periode af te sluiten en een nieuw hoofdstuk te beginnen. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Sommigen willen heel veel praten, anderen juist zo veel mogelijk in stilte door het landschap trekken.

Hoe uiteenlopend die processen en manieren van verwerken ook zijn, er zijn altijd algemene thema’s te ontdekken en de ervaringen van pelgrims zijn op een abstract niveau bijna altijd vergelijkbaar.

In dit boek zal ik mijn persoonlijke ervaringen met je delen en proberen uit te leggen waarom die lessen me tot op de dag van vandaag bijgebleven zijn. Zo probeer ik vanuit mijn persoonlijke ervaring de universele lessen aan te stippen.

Wandelen naar wijsheid

Wandelen naar wijsheid - Tomas Hondelez

In zijn boek Wandelen naar wijsheid legt Thomas Hontelez uit dat pelgrimeren meer is dan alleen wandelen. Pelgrimeren is de innerlijke en uiterlijke reis laten samenvloeien tot een ervaring waarin je dichter tot jezelf komt. In ‘Wandelen naar wijsheid’ komen die twee reizen samen. Het boek is daarmee een inspiratie voor hen die altijd al eens hebben willen lopen, een motivatie voor hen die onderweg zijn en een bron van herkenning voor hen die reeds op pelgrimage zijn gegaan. Hoewel pelgrimeren en wandelen sterk met elkaar verbonden zijn, kunnen ze ook los van elkaar staan. Met de inzichten uit dit boek leer je ook pelgrimeren zonder zelf maar een stap te hoeven zetten.

< Terug