< Terug

Torn plaatst Is er een hemel voor autisten in context

Tijdens de presentatie van het boek Is er een hemel voor autisten? gaf Leendert Torn, redacteur bij KokBoekencentrum een korte inleiding die u hieronder kunt lezen. In deze toespraak plaatst Torn het boek in haar context.

Is er een hemel voor autisten?

Wat een intrigerende titel is dit? Wat zou de titel betekenen? Laten we naar de ondertitel kijken:
Persoonlijke verhalen over autisme en het christelijk geloof
Kijk zo’n ondertitel is heel duidelijk. Nu weten we waar het boek over gaat.

Mensen met autisme voelen zich vaak onbegrepen, ook in de wereld van kerk en religie. Het boek Is er een hemel voor autisten? van Alianna Dijkstra geeft inzicht in hoe mensen met autisme geloven kunnen ervaren. Aan het woord komen 20 mensen met autisme én professionals die met deze doelgroep werken. De mensen met autisme vertellen openhartig over hun leven, hun kerkelijke achtergrond, hun zoektocht naar zingeving en hun ervaringen (inclusief moeilijkheden) in het brede spectrum van christelijk Nederland. In deze uitgave komen mensen met allerlei verschillende achtergronden en leeftijden aan het woord. Ieder mens is immers uniek en ook autisme komt bij iedereen anders tot uiting.

De combinatie autisme en Bijbel, God, kerk levert vaak allerlei spanningen op, maar biedt ook verrijkende inzichten en waardevolle levenslessen.

Alianna, ik wil je graag bedanken voor dit boek. Je hebt hiermee iets tot stand gebracht wat er echt toe doet. Jij hebt het concept van het boek bedacht, de ervaringsverhalen van mensen met autisme bij elkaar gebracht om te kijken naar de overeenkomsten, naar de gemene deler. Je hebt intuïtief aangevoeld dat je daarmee een focus zou vinden die het thema autisme en geloof op de kaart zet. Je hebt vervolgens het werk gedaan: 20 mensen interviewen, ga er maar aan staan. Elk interview is niet alleen een interview, het is ook voorbereiding, uitwerking, terugkoppeling. En dat maal twintig.

Vervolgens begint het traject bij de uitgever, dat ook zijn tijd en energie vraagt.

Maar het is gelukt. Het plan is ten uitvoer gebracht. Het boek ligt er. Ik vind het een goed boek. En het boek werkt. Je hebt de focus gezocht en gevonden. Je hebt verhalen van mensen samengebracht en die versterken elkaar. Je hebt ervaringen gebundeld en voor het voetlicht gebracht. Door jouw werkwijze zijn bepaalde pijnpunten, maar ook mogelijkheden en oplossingen boven water gekomen.

Nu kunnen andere mensen er de vruchten van plukken. Het boek zal herkenning oproepen. Het boek zal verhelderend en leerzaam zijn. Professionals en kerken kunnen er mee aan de slag. Het boek zal aanleding zijn voor gesprekken, voor openheid, voor begrip, voor een betere invulling van kerkdiensten. De werkelijkheid zoals de werkelijkheid is, is benoemd. Dat is het enige begin om de werkelijkheid wat beter te maken.

Alianna, bedankt en van harte gefeliciteerd met je nieuwe boek. Nogmaals een hele prestatie!

Leendert Torn


Is er een hemel voor autisten?

Alianna Dijkstra - Is er een hemel voor autisten?

In Is er een hemel voor autisten? brengt Alianna Dijkstra autisme en geloof met elkaar in gesprek. Ben je boos op God omdat je autisme hebt? Is er aandacht voor autisme binnen je kerk? Denk je dat God autisme kan genezen? Alianna Dijkstra schuwt in dit boek geen enkele vraag over mensen met autisme en hun geloof. De schrijfster doet ook verslag van activiteiten rondom dit thema. Zo organiseert een kerk prikkelarme kerkdiensten speciaal voor deze doelgroep. Christelijke professionals komen aan het woord over het werken met cliënten met autisme. De mensen in dit boek komen uit verschillende kerkgenootschappen maar delen hun geloof in God en hun band met autisme. Van Alianna Dijkstra verscheen eerder Autisten liegen niet en Autisteneiland.  

< Terug