< Terug

Uitnodiging Minisymposium Wij geloven

Vrijdag 17 april organiseert boekhandel Berne i.s.m. uitgeverij KokBoekencentrum een minisymposium rond het boek Wij geloven, geschreven door Bram van de Beek en Herwi Rikhof. U bent van harte uitgenodigd. Sprekers bij het minisymposium zijn Peter Gorter, Bram van de Beek, Herwi Rikhof, bisschop Gerard de Korte en Wim van Vlastuin. Hieronder leest u meer informatie over het symposium.


Dit is een uitnodiging n.a.v. Wij geloven

Wij geloven Bram van de Beek, Herwi Rikhof

Wij geloven van Bram van de Beek en Herwi Rikhof is een inspirerend theologisch boek over de hoofdlijnen van het christelijk geloof. De belijdenis van Nicea/Constantinopel is de meest klassieke samenvatting van het christelijk geloof. Het is ook de belijdenis die door vrijwel alle kerken in het Oosten en het Westen wordt erkend. Bram van de Beek en Herwi Rikhof leggen deze belijdenis uit vanuit hun eigen traditie, respectievelijk de protestantse en de rooms-katholieke. Ze vinden vooral veel wat hen bindt, waarbij de verschillen alleen nuances zijn. Een inspirerend en uitdagend boek, waaruit de diepe overtuiging spreekt dat de kerk één is.


Een unieke oecumenische blik op de geloofsbelijdenis

In november verscheen het boek Wij geloven van Bram van de Beek en Herwi Rikhof. Inmiddels is er al een tweede druk. Reden genoeg om een symposium te houden over de betekenis van dit werk. Het is een unieke gebeurtenis dat twee theologen uit de protestantse en rooms-katholieke traditie een boek over de inhoud van het geloof schrijven onder volledig gezamenlijke verantwoordelijkheid. Over de fundamentele belijdenis van de kerk bestaat er voor hen geen verschil van mening. Dat dit juist door theologen die voluit in de traditie van de kerk willen staan over het voetlicht wordt gebracht, roept de kerk tot hernieuwde bezinning op de breuk die haar zoveel eeuwen gedeeld heeft gehouden.

Dit symposium wil een bijdrage aan die bezinning zijn en u wordt van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Dr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch en Prof. Dr. Willem van Vlastuin, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en hersteld hervormd predikant zullen hun reactie geven op het boek, waarna gelegenheid is voor alle aanwezigen om hun bijdrage te leveren aan het gesprek.

Een extra impuls voor gesprek

We zijn verheugd dat dit symposium georganiseerd is. Het is uiteraard plezierig als het boek dat je geschreven hebt gepropageerd wordt. Veel belangrijker is voor ons echter dat het gesprek waarvoor we dit boek als een bijdrage geschreven hebben een extra impuls krijgt. We hebben ons verwonderd over de eenheid waarin we het geloof belijden. Er is geen moment geweest waarop we moesten discussiëren over de inhoud van het geloof. Door elk te schrijven vanuit onze eigen traditie wat de Drie-ene God voor ons betekent, bleek dat hetgeen we schreven ook door de ander geschreven had kunnen zijn. Er is een verschil in verwoording want de taal is gekleurd door de eigen liturgie, spiritualiteit; we hebben verschillende theologen uit het verleden aan wie we ons oriënteren. We hebben elk onze eigen nuanceringen, maar die zijn nauwelijks relevant in dit boek omdat die niet de kern van het belijden raken. In het belijden van de kerk zijn we een.

We hopen van harte dat dit boek  eraan zal bijdragen dat ook anderen zich bewust zullen worden dat we gedragen worden door één Heer in één geloof dat ons bindt. We hopen dat het niet lang meer duren zal voordat de gebroken delen van het ene lichaam van Christus worden samengevoegd in de eenheid die essentieel is voor haar bestaan.

Bram van de Beek en Herwi Rikhof

Datum: Vrijdag 17 april 2020
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Bernekringzaal, Abdij van Berne (Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk)
Entree: € 10,- (incl. consumptie)
Reserveren: U kunt plaatsen reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com. De reservering is definitief na ontvangst van € 10,- p.p. op bankrekening NL19 INGB 0000 825536 t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van minisymposium 17 april en uw naam.

Meer actuele boeken rondom belijdenisgeschriften:

Wij geloven Bram van de Beek, Herwi Rikhof
In goed vertrouwen - Evert van der Veen
de Nederlandse belijdenisgeschriften zwanepol

< Terug