< Terug

Weinig onderwerpen zijn zo complex als migratie

Dinsdag 30 oktober ging ds. René de Reuver, scriba generale synode, voor in de doorlopende kerkdienst in de Bethelkapel in Den Haag. Dat deed hij op uitnodiging van de protestantse gemeente Den Haag. Deze gemeente organiseerde deze kerkdienst in het kader van het kerkasiel dat deze gemeente verleent aan de familie Tamrazyan. We danken De Protestantse Kerk in Nederland dat we dit artikel mochten overnemen op Theoblogie.

De Reuver preekte over het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan:

“Naaste zijn, daar worden we in het evangelie toe geroepen. Regels, zelfs de allerbeste, kunnen je beletten naaste te zijn. (…) Jezus minacht geen regels en wetten. Hij geeft ze een ziel: innerlijke ontferming, bewogenheid tot in je ziel. Dat maakt een mens tot naaste.”


Kinderpardon

De Protestantse Kerk pleit al jaren voor een ruimhartig kinderpardon. Ds. René de Reuver: “De zorg voor de vreemdeling loopt tenslotte als een rode draad door de christelijke traditie. Als Protestantse Kerk proberen we navolgers te zijn van Jezus. Bij Jezus staat het belang van ieder mens – en juist ook kinderen – voorop.”
Samen met met een grote groep maatschappelijke organisaties, zoals bijv. Defence for Children en stichting INLIA, roept de Protestantse Kerk (via Kerk in Actie) al sinds 2004 op tot een ruimhartige regeling voor migrantenkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Kerk in Actie bemiddelt regelmatig voor plaatselijke gemeenten die te maken hebben met migranten die in de knel komen door de huidige regelingen.
De Protestantse Kerk spreekt zich niet uit over individuele gevallen. Maar individuele gevallen – zoals Howick en Lili of de familie Tamrazyan – geven wel een gezicht aan het feit dat er een betere regeling voor deze kinderen nodig is. Juist dit bepleit ds. René de Reuver in het boek ‘Van migrant tot naaste – plaatsmaken voor jezelf’: Maak migratie persoonlijk. Migranten zijn mensen met een biografie.” Dit boek verschijnt half november 2018.
 

Kerkasiel

Er kan gesproken worden over kerkasiel als

  • kwetsbare vluchtelingen hun toevlucht zoeken in een kerk
  • een plaatselijke kerkelijke gemeente hen gastvrijheid biedt in de vorm van een doorgaande kerkdienst
  • en de intentie is om samen met de overheid te zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.

Kerkasiel is een vorm waarin leden van de kerk die samen een geloofsgemeenschap vormen, kritiek tot uitdrukking kunnen brengen op de wijze waarop de staat met asielzoekers omspringt. Hiermee stelt de kerk zich niet ‘boven de wet’, maar eerder ‘naast de wet’. De kerk doet geen beroep op een ‘meerwaarde’, maar zij representeert wel een ‘andere waarde’ (Bron: Overwegingen rond kerkasiel, Raad van Kerken 1999). Kerkasiel wordt al sinds de 17de eeuw ingezet. Tussen 1980 en 2000 werd bij elkaar 52 keer kerkasiel verleend.
De Protestantse Kerk erkent de keuze van plaatselijke kerken om in uiterste nood tijdelijke bescherming te bieden door middel van kerkasiel.
Ds. René de Reuver:

Kerkasiel is een uiterste redmiddel. Tijdens de doorlopende kerkdienst zal ik vanavond vooral bidden. Zeker ook om wijsheid voor politici in dit soort moeilijke situaties.

 


Van migrant tot naaste – René de Reuver e.a.

 
Van migrant tot naaste - René de Reuver
 
Weinig onderwerpen zijn zo complex als migratie. Natuurlijk schieten we te hulp als mensen in nood ons land binnenkomen. Maar er lijken ook grenzen te zijn aan wat we aankunnen, zeker als onze eigen identiteit bedreigd wordt. Tijd voor een christelijk perspectief op migratie, dat wegblijft bij het klassieke links-rechtsdenken. René de Reuver en Dorottya Nagy trappen af met relevante vragen rond migratie. Wat zegt de Bijbel over migratie? Welke rol speelt macht? Hoe ben ik geworteld? De antwoorden zijn een spiegel voor de lezer.
Zes interviews met migranten geven het vraagstuk een gezicht. Daarnaast bevat dit boek interviews met deskundigen, waaronder Bernhard Reitsma en Kathleen Ferrier.
 

Bestel het boek hier

 


N.a.v. Van migrant tot naaste | René de Reuver | Uitgeverij KokBoekencentrum | als hardcover

< Terug