< Terug

Vertrouwen op God

In het nieuwe boek Gewone Catechismus van onder anderen Theo Plezier staan 100 vragen en antwoorden over het christelijk geloof. Onderstaand wordt vraag 25 toegelicht.

Wat bedoel je als je zegt dat God de wereld heeft gemaakt – de evolutietheorie zegt toch dat alles spontaan ontwikkeld is?

Het antwoord van de auteur

Ik geloof dat alles wat bestaat, is voortgekomen uit een idee van God, dat alle variatie tussen planten, dieren en mensen door Hem is bedacht. Of het nu kort of lang heeft geduurd, of alle soorten apart zijn gemaakt of dat ze uit elkaar zijn voortgekomen, dat doet niets af van de liefdevolle bedoeling waarmee God deze wereld, maar ook mij, tot zijn eer heeft gemaakt.

Toelichting

Er is iemand die mijn bestaan gewild heeft. Volgens veel denkers bestaan wij louter toevallig. Wetenschap kan de schepping niet bewijzen of weerleggen. Toch hanteren veel wetenschappers die christen zijn de evolutietheorie in hun werk om de ontwikkeling van leven op aarde te verklaren. Een christen kan daar open in gaan staan. Je hoeft het geloof in God de Schepper niet op te geven wanneer je openstaat voor wetenschappelijke modellen als de evolutietheorie. Laat wetenschappers maar zoeken naar verklaringen van soorten, laat ze maar voorstellen doen voor de ouderdom van de aarde.

Wie de wereld beziet als een loflied op Gods grootheid, kan tegelijk zingen en diep nadenken. Wie zichzelf ziet als geliefd door God, kan tegelijk openstaan voor allerlei inzichten, zonder dat zijn levensgeluk daarvan afhangt. Een christen gelooft dat er Iemand is die de schepping heeft bedacht en nog steeds vol creativiteit zit. Uiteindelijk wilde God deel uitmaken van zijn schepping. In Christus heeft Hij laten zien dat Hij bij zijn schepping wil horen en dat Hij haar wil vasthouden. Dit inzicht ligt buiten de biologie en de natuurkunde. God heeft ons biologie, natuurkunde, geologie en andere wetenschappen gegeven om de raadsels van het leven en de aarde te bestuderen. Zodat wij grote ontdekkingen zouden doen. En Hem daarin eren.

Gewone Catechismus

Gewone catechismus - Theo plezier

De Gewone Catechismus, geschreven door de theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde, wil de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse manier overdragen aan volgende generaties en hen inspireren. Dit ‘leerboek’ bestaat uit 100 vragen en antwoorden, en heeft een duidelijke en doordachte structuur. Naast de tekst van de vragen en antwoorden is ook per antwoord een korte toelichting opgenomen.

< Terug