< Terug

Wat suicidaliteit met je doet

Suïcidaliteit. Een beladen term waarachter veel leed schuilgaat. Maar waarom zou iemand überhaupt overwegen om zijn leven te beëindigen? Henrike Rebel schreef er een informatief boek over (Wat suïcidaliteit met je doet) dat inzicht geeft in ernstige wanhoop en depressie. In deze video vertelt ze over de aanleiding en achtergronden van haar boek.

< Terug