< Terug

Vier recensies van Ds. L.W. Smelt

Vandaag delen we op Theoblogie.nl vier recensies van Ds. L.W. Smelt. Deze recensies verschenen ook in het oktobernummer van de Veluwse Kerkbode.

Gebeden voor lichte en donkere dagenGebeden voor lichte en donkere dagen (Paperback)

Wie Paulus nazegt: ‘Wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort’ kan zich door deze veelkleurige verzameling van gebeden laten inspireren. Wie terugschrikt voor de grote variatie van veelal onbekende christelijke bidders en wie gehecht is aan de klassiek gereformeerde verwoordingen zal geen click met dit boek krijgen. Maar diegenen die nieuwsgierig zijn hoe andere christenen het wagen met God in gesprek te gaan en die van een gebedenboek een werkboek maken,  vinden voldoende witruimten om eigen belevenissen en reacties er bij te schrijven.

De gebeden zijn vindbaar op thema. Je vind gebeden over aanbidding, angst, bezorgdheid, dankbaarheid en de naderende dood. Maar ook over onrecht, stilte, twijfel, verwachting, vreugde, wanhoop en ziekte. Het hele leven komt zo aan bod, met zijn zonnige momenten en schaduwkanten.

Uitgeverij KokBoekencentrum, 352 pag., €24,99

Kerkenwerkagenda 2021Kerkenwerkagenda 2021 (Paperback)

Sinds wij terugkwamen uit Peru in 1992 gebruik ik deze Kerkenwerkagenda en heb die nog steeds niet ingeruild voor een digitale agenda. Ik raakte door de gebruiksvriendelijkheid en de vele praktische informatie over het kerkenwerk aan de kerkenwerkagenda gewend en er aan gehecht. Voor de zondag wordt een hele pagina aangeboden en voor maandag t/m zaterdag twee pagina’s. Een bijbellees / preekrooster is opgenomen, mooie spreuken, (semi-)kerkelijke bijeenkomsten en adressen, feest- en gedenkdagen van meerdere religies, data schoolvakanties en een jaarplanner voor 2021 en 2022.

Uitgeverij KokBoekencentrum 2020, € 9,99 

Spreken over God, Hoofdlijnen van de theologie.

Van de Beek blijft schrijven én boeien. Waarom? Omdat hij in een combinatie van hoogdravende vaktaal én gewone spreektaal boek in en boek uit kan laten merken aan zijn lezers hoezeer hij geboeid is door  Jezus Christus, de Gekruisigde. Wie zich niet laat verwonderen door het volbrachte werk van Christus, wie God niet wil leren kennen in het lijden van Jezus en niet wil lijden met Hem, valt vroeg of laat met zijn geloof om.Spreken over God (Paperback)

Nadat hij in zes dikke delen zijn dogmatiek heeft geschreven, reikt hij ons in Spreken over God alleen de hoofdlijnen van zijn theologie aan. Een samenvatting. Wie dat in 300 pagina’s kan is hoogbegaafd en bewijst iedereen die in theologie geïnteresseerd is een grote dienst. Ik las ook dit boek met rode oortjes. Raakte soms opnieuw van slag, omdat Van de Beek er niet op uit is om mij te bevestigen in wat ik vanuit klassieke schema’s reeds dacht te weten of wat ik als postmodern mens aan goed-voelende religiositeit krijg voorgeschoteld. Van de Beek is bewust eenzijdig en daarom ook profetisch. Het boek nodigt uit tot het zetten van uitroeptekens en vraagtekens. Wie de smaak te pakken wil krijgen leze bijvoorbeeld wat Van de Beek schrijft over de eucharistie (p.131v), het duizendjarig rijk en de opstanding van het lichaam (p.143-150) en het ambt (p.166v).

Geloofsleer

Wie Van de Beek leest gaat steeds meer houden van de kerkvaders uit de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. Vele nieuwe opvattingen blijken een herhaling te zijn van vroegere orthodoxe óf ketterse denkpatronen. Van de Beek benadrukt het éne reddende komen van Christus. Van een uit elkaar trekken van Zijn eerste en tweede komst en van een -in een tussentijd- menselijk bouwen aan een koninkrijk van God op aarde moet Van de Beek niets hebben. Dat leidt tot ongegrond optimisme en breekt stuk op de harde werkelijkheid. Hij blijft het boven alles daarvan  verwachten dat Gód oordeelt en recht doet. Dit geloof gaat dus altijd gepaard met aanvechting. Hoe brengt God deze lijdende schepping tot heerlijkheid? Wat is er op basis van Jezus’ opstanding nu reeds te merken van licht dat de duisternis overwint?

Hopelijk wordt het Van de Beek (geb. 1946) gegeven om op basis van zo’n diep doordachte geloofsleer regelmatig columns en artikelen te schrijven die duidelijk maken wat ons als christenen te geloven en te doen staat in deze eindtijd.

Dr. A. van de Beek, Uitgeverij KokBoekencentrum 2020, 303 pag., € 22,50

 

Bijbelse dagkalender 2021Bijbelse Dagkalender 2021 (Paperback)

Het zou een goede oefening zijn voor elke predikant om te leren hoe je meditaties schrijft voor een dagboek. Het is namelijk een hele kunst om met weinig woorden echt iets te zéggen wat uit het Woord van God opkomt en hier en nu bij lezers landt. Hoe meer de schrijver weet te verwoorden waar hij of zij zelf geraakt wordt, des te beter kan de lezer in stappen, een gedachte beamen of tegenspreken. Achttien predikanten uit de breedte van de Protestantse Kerk schrijven in deze Bijbelse Dagkalender meditaties over de dagelijks aangereikte bijbelgedeelten door het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Elke dag wordt een bijpassende psalm of lied uit het Liedboek 2013 gezocht om het zingen thuis te bevorderen. Ook worden aan aantal voorbeeldgebeden toegevoegd en citaten en gedichten van bekende christenen. Het is reeds de 75ste jaargang! Dat wijst op een solide initiatief dat in vele Protestantse Gemeenten op afname  kan rekenen. Het is een mooi gebaar als dit dagboekje steevast hoort bij het kerstpakket van je gemeente of van je school of bedrijf.

Uitgeverij KokBoekencentrum, 232 pagina’s, €8,49

Deze recensies werden geschreven door Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen.

< Terug