< Terug

Vierde meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

C. van der KooiOverheid
Tussen de verschillende reacties zat de afgelopen weken de suggestie dat we expliciete aandacht aan de verhouding van kerk en overheid zouden geven. Dat bracht ons nog een keer aan het denken. De overheid en de verhouding van kerk en overheid komt op enkele plekken in onze dogmatiek voorbij, maar wat opvalt, is dat de overheid als zodanig in de geschiedenis van de christelijke theologie nergens een vast plek heeft. De noemers waaronder het meestal verschijnt is bij de lutheranen de verhouding van wet en evangelie, of een tweerijkenleer. Bij Barth in de omkering van Christengemeind und Bürgermeinde. Bij Calvijn speelt de overheid een belangrijke rol bij de uitwendige genademiddelen of we kunnen denken aan Kuyper die de overheid een plek gaf in zijn leer van de Gemeene Gratie. Of moeten we de ascese betrachten waar Noordmans het zo vaak over had? Komt de overheid ter sprake in het licht van het gebed om het koninkrijk? We zouden de lezers wel willen horen wat ze tegenwoordig bij die verhouding tussen kerk en overheid denken. Kan de kerk de overheid ergens op aanspreken? En hoe dan? Meer in de stijl van Hauerwas? Bidden voor de stad, ook als je in Babylon leeft? Voor Europa? Of is het gebed voor de overheid glad vergeten?
Dr. Gijsbert van den Brink
Dr. Kees van der Kooi
Noot van de uitgever
U kunt hieronder een reactie achterlaten. We stellen constructieve reacties zeer op prijs. Onder de inzenders verloten we twee exemplaren van de Christelijke dogmatiek – een inleiding. De komende weken zullen beide auteurs regelmatig een ‘meedenkblog’ plaatsen op Theoblogie naar aanleiding van hun nieuwe uitgave.

< Terug