< Terug

Voorwoord van René de Reuver uit De Bijbel in het midden

Ter ere van het verschijnen van het gespreksboekje De Bijbel in het midden, van Maarten Wisse, plaatsen wij hier met toestemming het voorwoord van René de Reuver.

Een goed gesprek vanuit de Bijbel, is het nu nodig om daar een apart boek over te schrijven en te lezen? In nagenoeg alle gemeenten van de Protestantse Kerk vinden deze gesprekken immers al volop plaats. Veel gemeenteleden doen er van harte in mee. Waarom dan toch de uitnodiging om dit boekje te lezen en in uw (Bijbel)gespreksgroep te bespreken?

Allereerst omdat een goed gesprek niet vanzelfsprekend is. We praten wel veel, ook in de kerk, maar praten is nog wat anders dan een goed gesprek. Een goed gesprek vraagt om discipline, openheid en terughoudendheid van de deelnemers. In zo’n gesprek gaat het om luisteren – horen met je hart – naar God, naar de ander en naar jezelf. Woorden geven stem aan het luisteren. Een goed gesprek is een kunst! Om niet minder dan deze kunst gaat het in dit boek. Het wil ons helpen deze kunst vaardig(er) te beoefenen.

De Bijbel in het midden is geen praktisch handboek, alhoewel aan het einde u een concrete gespreksmethode aan de hand wordt gedaan. Het is een inhoudelijke bijdrage aan de kunst van een goed geloofsgesprek vanuit de Bijbel. Het gaat dus niet over het gesprek in het algemeen, maar over een geloofsgesprek met ‘de Bijbel in het midden’. Deze toespitsing geeft het gesprek een extra lading en maakt het er niet gemakkelijk op.

Een geloofsgesprek vanuit een Bijbelgedeelte samen met anderen die op hun wijze woorden geven aan het geloof is niet eenvoudig. De kans dat dit gesprek ontspoort is groot. Dit kan zomaar gebeuren doordat één reactie op een Bijbelgedeelte zo dominant is dat iemand die de Bijbelwoorden anders leest niet gehoord wordt. Of doordat er nauwelijks ruimte wordt gelaten aan aarzelende, zoekende en kritische reacties op de Bijbeltekst. Het gesprek ontspoort sowieso als het Bijbelgedeelte wordt ingepakt in een al bij voorbaat vaststaande overtuiging. Als een bewijsplaats van een leerstuk. Of als het wordt geduid als een flauwe boodschap van algemeen religieus nut, waar ieder het bij voorbaat mee eens is. Zoiets als laten we wat liever zijn voor elkaar en meer naar elkaar omkijken…

De waarde van een goed gesprek rond een open Bijbel is te kostbaar om het te laten verzanden in leerstelligheid of te laten verworden tot een flauwe boodschap. Vandaar de aansporing om dit boek te lezen en in uw gesprekskring te bespreken. Het leest als een uitdaging om de kunst van het geloofsgesprek nog beter te beheersen.

Het eigene van de kunst van een goed geloofsgesprek vanuit de Bijbel is de ruimte voor de unieke stem van Bijbelwoorden en van diverse gesprekspartners. Dit boek laat zien dat andere zusters en broeders nodig zijn om het verrassende, uitdagende, schurende, ontdekkende, vertroostende etc. van de Bijbel te ontdekken. De ander is nodig om tot dieper verstaan van de Bijbelwoorden te komen. Allen samen met alle heiligen, ieder met haar en zijn eigen levens- en geloofsverhaal, zijn we in staat om het geheimenis van de ander (dan ik) op hetzelfde Bijbelgedeelte verrijkt en corrigeert mijn geloof.

Het grappige van de titel van dit boek is dat het lijkt te gaan om een groep mensen, knus om een tafel met de Bijbel in het midden. Wie begint te lezen zal snel ontdekken dat het hier totaal niet gaat om een knusse sfeer, maar om het geloofsgesprek als kunstwerk. Om mensen die bijeenkomen om samen een oud boek te lezen. Een boek dat mensen wil inspireren, corrigeren en vernieuwen tot mensen zoals ze door God zijn bedoeld. en dat bij dit lezen de stem van de ander onmisbaar is. De Bijbel is niet mijn boek maar Gods boek. Door zijn Geest komen de woorden tot leven en dagen ze mij uit te leven als kind van de Vader. Reflecties en verhalen van anderen zijn hierbij onmisbaar.

Het geloofsgesprek met heel verschillende gesprekspartners met ‘de Bijbel in het midden’ is een hele kunst. Zoals elke kunst moet je ook deze leren beoefenen en waarderen. Dit boek wilt u daarbij helpen.

De Bijbel in het midden

De Bijbel in het midden - Maarten Wisse

De Bijbel in het midden van Maarten Wisse is een pleidooi voor het geloofsgesprek in de kerk te midden van verschillen. Een goed gesprek: dat is het jaarthema dat in 2019 in de Protestantse Kerk in Nederland centraal staat. En niet zomaar een goed gesprek, maar een gesprek over wat je ten diepste beweegt, over je geloof, je twijfel, over God en over Jezus. Onderlinge verschillen kunnen het geloofsgesprek in de weg zitten. Omdat de kerk een gemeenschap is die bijeen wordt gehouden door de band met Jezus Christus, kan ze niet zonder geloofsgesprekken. Deze handreiking wil dergelijke geloofsgesprekken stimuleren en ook uitdagen ze te voeren.

< Terug